Tema

Ny rullstolsteknik skaparstörre frihet och oberoende

Doktoranden Sven Rönnbäck har i sitt forskningsarbete tagit fram en rullstolsprototyp som både kan köras manuellt, fjärrstyras och navigera själv. Det handlar om en ”intelligent” rullstol som ökar den rullstolsburnes frihet och minskar hans eller hennes beroende av anhöriga och personliga assistenter.

I doktorsavhandlingen On methods for assistive mobile robots – med vilken Sven Rönnbäck disputerar den 12 december – presenteras en ny navigeringsmetod som hittar de öppna och fria ytor på vilka ett fordon kan ta sig fram. Dessa fria, öppna ytor används för att skapa en karta som används i samband med navigering. Forskningen har resulterat i en rullstolsprototyp som kallas för MICA – Mobile Internet Connected Assistant.

– MICA är ansluten till internet och kan både fjärrstyras, köras manuellt och navigera själv. Den nya navigeringsmetoden används för att hitta möjliga vägar för rullstolen, exempelvis förbi olika hinder. En avståndsmätande sensor används för att upptäcka de områden som är tillgängliga för rullstolen och tekniken kan också används för att säkerställa att rullstolen används på ett säkert sätt, säger Sven Rönnbäck.

En tänkbar användargrupp är gravt handikappade personer som annars har svårt att navigera en rullstol. Med hjälp av en mus som styrs med huvudet och en dator kan rullstolen brukas enbart genom huvudrörelser, något som givetvis öppnar nya möjligheter för personer som har råkat ut för exempelvis en ryggmärgsskada och som fått kraftigt förämrad rörelseförmåga i armar och ben.

– Genom att använda den nya navigeringsmetoden kan brukaren med hjälp av huvudrörelser ge kommandon till rullstolen. Exempel på kommandon är ”ta nästa möjliga vänster”, ”nästa möjliga höger”, ”följ väggen”, ”sväng höger/vänster”, ”kör rakt fram”, ”kör genom dörröppningen” osv.

Tekniken kan också i förlängningen användas för att vägleda blinda och synskadade som ett komplement till deras käppar. Eftersom tekniken även skapar en karta kan den också hjälpa personer som lider av demens och minnesstörningar, och tekniken ger alltså såväl ökad frihet för den enskilde brukaren som ett minskat beroende av anhöriga och personliga assistenter.

Sven Rönnbäck är född och uppvuxen i Kalix och tog sin civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid Luleå tekniska universitet år 2000. Han har bland annat arbetat på konstruktionsavdelningen vid Hans Fält Elektronik AB, på Physikalisch-Technischen Bundesanstalt i Berlin och vid Australian Centre for Field Robotics vid University of Sydney.

Kontaktinformation
Upplysningar: Sven Rönnbäck, tel. 0920-49 17 08, sven.ronnback@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Ny rullstolsteknik skaparstörre frihet och oberoende

 lästid ~ 2 min