Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2006

Små barn får sällan besöka svårt sjuka släktingar på intensiven

Små barn besöker sällan svårt sjuka närstående på intensivvårdsavdelningen, trots att både sjukhuspersonal, föräldrar och barnen själva ofta tycker att det är en bra idé. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Patienter som varit med om trafikolyckor eller genomgått en omfattande operation hamnar ofta på intensivvårdsavdelningen. Många av patienterna ligger i respirator.
– Minderåriga barn får idag gärna besöka jämnåriga syskon, men det är inte helt accepterat att de besöker vuxna närstående som vårdas på intensiven. Samtidigt anser allt fler att barn ska vara delaktiga i det som händer i familjen, säger intensivvårdssjuksköterskan Susanne Knutsson.

Susanne Knutsson har intervjuat 28 barn som besökt släktingar på intensiven.
– De uppger att de blev glada och lugnade av besöket och de tyckte att det skönt att få träffa sin närstående. Några barn berättar att de först blev rädda men att de sedan vande sig, säger hon.

Även barnens vårdnadshavare tyckte att besöket var positivt. De uppger att barnen fick insikt i den närståendes situation och att de verkade må bättre efter besöket. 63 % av vårdnadshavarna anser att barn under sju år ska få besöka närstående som är döende eller medvetslösa.

I studien ingår även läkare, sjuksköterskor och avdelningschefer vid drygt femtio intensivvårdsavdelningar i hela landet.

Av vårdpersonalen anser 84 % att barn under sju år ska få besöka närstående som är döende eller medvetslösa. Samtidigt ger läkare och sjuksköterskor flera skäl till varför små barn inte borde få hälsa på.
– Allra vanligast är att vårdpersonalen är orolig för att barnet skulle kunna orsaka infektion hos patienten, men nästan lika vanligt är att personalen känner oro för hur barnet skulle hantera sitt besök. Intensivvårdavdelningen kan vara en skrämmande miljö för ett litet barn och patienterna är ofta illa tilltyglade, säger Susanne Knutsson.
Många var också oroliga för att barnet skulle smittas av infektion på avdelningen.

Begränsade besökstider och avsaknad av policy sätter också upp hinder för barnens möjlighet att besöka svårt sjuka eller skadade närstående på intensiven. Avhandlingen visar dessutom att vårdteamet sällan tar initiativet till barnens besök.
– Jag skulle önska att vårdpersonalen oftare skulle fråga vårdnadshavaren om det finns små barn som skulle vilja besöka morfar. Barnet kan ge patienten kraft att kämpa för att överleva och barnet får känna sig mer delaktig i familjelivet, säger Susanne Knutsson.

Det finns inga exakta siffror på hur vanligt det är att små barn besöker vuxna på intensiven men avdelningscheferna uppskattar att omkring hälften av patienterna får besök av barn under 18 år. Av dessa barn är bara vart tionde under 7 år.

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Avhandlingens titel: Barns delaktighet genom besök hos närstående som vårdas på en intensivvårdsavdelning

Avhandlingen försvaras måndagen den 18 december, klockan 13.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Susanne Knutsson, leg. intensivvårdssjuksköterska, telefon: 0321-102 13, e-post: usse.knut@telia.com

Handledare:
Professor Ingegerd Bergbom, telefon: 031- 773 60 70, e-post: ingegerd.bergbom@fhs.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera