Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2006

Metod för bättre analys av jordbävningsrisk

Lijam Zemichael Hagos har under sitt avhandlingsarbete undersökt olika faktorer som kan förbättra analysen av jordbävningsrisker. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 6 december.

Jordbävningar är ett av de mest katastrofala fenomen som orsakar stor förlust av människoliv och stora skador på egendomar och anläggningar. Att förutspå potentiellt farliga jordbävningar med precision kräver att man tar hänsyn till hur jordbävningar inträffar, hur ofta de förekommit tidigare, var de potentiellt farliga jordbävningskällorna finns, och sannolikheten för att jordbävningar i dessa källpunkter överstiger bestämda nivåer för markskakningar. Ofta presenteras sådana studier i form av kartor som visar ett mått på den seismiska faran. De mått på seismisk fara som används i kartor och andra kurvor inkluderar maximal markacceleration (PGA), maximal markhastighet (PGV), maximal horisontal förskjutning (PGD), responsspektrum (SA) och maximal förväntad intensitet (Imax). För allmän användning så är det oftast använda måttet PGA. Värden från sådana analyser används av ingenjörer vid konstruktion och design av byggnader i seismiskt aktiva områden och inkorporeras i byggnadsstandarder.

Analys av seismiskt relaterade faror involverar ett flertal geologiska, geofysiska och seismologiska data. Informationen ska beskriva beteendet hos seismiska vågor vid deras källa, längs deras utbredningsväg och nära ytan. Lijam Zemichael Hagos fokuserar i sin avhandling på seismologiska problem i Eritrea och presenterar några grundläggande element och dess tillämpningar i analys av seismisk fara. Faktorer som påverkar markrörelser orsakade av jordbävningar beskrivs. Avhandlingen betonar några aspekter som indirekt påverkar uppskattningen av markskakningsnivåer vid bestämda platser och presenterar även olika alternativa tillvägagångssätt vid analysen för att på ett så robust sätt som möjligt definiera zoner med olika nivåer av fara.

Avhandlingen innehåller också förbättrad metod för bestämning av jordbävningars djup, vilket ledde till omvärdering av tidigare uppskattningar, och en analys av ett jordbävningstätt område på Island. Även om samma analysmetod inte kan användas där antalet registrerande seismiska stationer är mycket lägre, kan de indirekt hjälpa till att definiera långsiktiga strategier för kostnadseffektiv riskbedömning.

Denna avhandling tar upp faktorer som är viktiga att beakta och ta hänsyn till vid analys av seismisk fara, för att ge en förbättrad uppskattning.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Lijam Zemichael Hagos (engelska), tel: 018-471 14 75, e-post: Lijam.Hagos@geo.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera