Tema

Högfrekventa störningar ett ökande problem

Elektromagnetisk förenlighet (EMC) är ett diffust begrepp för de flesta. Men oavsett om vi begriper vad det innebär eller inte, så berör det oss alltmer i vår vardag. Om du exempelvis hyr eller köper en ny bil kan det stå i bilens instruktionsbok att du inte får ha en påslagen mobiltelefon inne i bilen om den inte är ansluten till en ytterantenn. Som förklaring kan det stå att telefonen annars kan störa bilens funktioner.

Du kanske också har märkt att din multimediadator stör den digitala TV-mottagningen när de är anslutna till samma TV-antenn, eller att olika eldrivna apparater du har stör varandra när du använder dem. Det är vi konsumenter och vårt ändrade beteende som genom nyttjande av ny teknik är den främsta orsaken till att frågor kring EMC snabbt ökar i aktualitet. Men vet vi verkligen vad som krävs av oss när det gäller elsäkerhet, åska och EMC när vi byter upp oss till ny teknik?

Den senaste tiden har olika hot mot miljön och klimatet kopplat till människans möjligheter att agera aktualiserats. Att byta till energibesparande och energisnål elteknik är en av de relativt enkla metoderna – men om din grannes värmepump stör din multimediaanläggning eller om ditt byte från glödlampor till energisparlampor ökar kostnaden för nätbolagen att fjärravläsa elmätaren, vem är då ansvarig för att åtgärda och vem ska betala?

En del av den forskning som bedrivs vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå handlar om högfrekventa övertoner (störningar) i distributionsnät – främst i varuhus, kontor och bostäder. Den 13 december presenteras forskningen i form av två licentiatuppsatser skrivna av Anders Larsson och Martin Lundmark.

Mer om forskningen kring EMC kan du läsa på webben, adressen är www.ltu.se/ske/d1151/d6481

Upplysningar: Anders Larsson, tel. 0910-58 53 93, 070-227 37 04, anders.larsson@ltu.se, Martin Lundmark, tel. 0910-58 53 33, martin.lundmark@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Högfrekventa störningar ett ökande problem

 lästid ~ 1 min