Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2006

Anställning eller eget företag – ett känslosamt val

Starta eget eller hitta en anställning, det är frågan? Det som ytterst avgör vilken väg vi väljer beror på våra drömmar och känsla av begränsningar, men också på vår livssituation för stunden. Det konstaterar Ewa Fredriksdotter Larsson från Högskolan Väst i sin doktorsavhandling i arbetsvetenskap.

Utgångspunkten i Ewa Fredriksdotter Larssons avhandling “Löneanställning eller eget företagande? Sex vuxna röster från norra Bohuslän” har varit starta-eget-bidraget, som 1993 blev en prioriterad arbetsmarknadsåtgärd. I avhandlingen fokuseras människors tankar kring själva valet hur man ska försörja sig. Avhandlingen bygger på berättelser från sex personer i norra Bohuslän, som alla närt en dröm att starta eget. Ewa Fredriksdotter Larsson går djupt in i lyssnandet på individers egna berättelser om drömmar och eventuella begränsningar som de mött i sin vilja att starta eget. Däremot ger hon inga generella förklaringar till hur människor handlar i olika situationer.

Ewa Fredriksdotter Larssons forskning visar att frågan om den egna försörjningen väcker mycket känslor. De personer som lyckades bäst i den bemärkelsen att de realiserade sina företagarplaner tillhörde antingen dem som vågade följa sina drömmar eller dem som tog vara på möjligheter som fanns i deras omgivning. Hon kunde också se att hinder som föräldrar, könsroller och tradition medförde att några aldrig blev egna företagare.
– Att den inställning som människor i omgivningen har kan ha en avgörande betydelse för de val vi gör ser jag som ett nytt och intressant inslag i forskningen kring nyföretagande och entreprenörskap, säger Ewa Fredriksdotter Larsson.

Hennes slutsats är att om fler företag ska startas i Sverige måste det både till fler förebilder och förändringar i våra attityder. Bland annat efterfrågar hon en ny pedagogik som bättre stödjer individens kreativitet och personliga utveckling.
– Idag har de insatser som gjorts för att öka människors intresse för företagande och entreprenörskap varit för fokuserade på hur man lämpligast startar ett företag, i stället för att stötta människors tankar och drivkrafter bakom valet att starta eget, säger Ewa Fredriksdotter Larsson.
– Vi lever i ett samhälle som är i förändring där vi inte längre kan förvänta oss långa, trygga anställningar. Det måste vi bli bättre förberedda på. Vi måste lära oss att inte vara rädda för otryggheten, utan lita på vår förmåga att hitta sätt att försörja oss på, säger hon.

Ewa Fredriksdotter Larsson lägger fram sin avhandling “Löneanställning eller eget företagande? Sex vuxna röster från norra Bohuslän” vid Göteborgs universitet, Institutionen för arbetsvetenskap, fredagen den 8 december 2006 kl. 13.15.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Ewa Fredriksdotter Larsson, tel 0524-700 91, mobiltel 0703-75 27 91

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera