Tema

Mikrochip ersätter laboratorieanalyser

Laboratorieanalyser kan ersättas med ett chip med hårstråtunna kanaler. Sara Thorslund visar i sitt avhandlingsarbete exempel på hur tekniken möjliggör direkta urin- och blodprovsanalyser i samband med provtagningen. Utvecklingen av mikrochip kommer att ha stor betydelse för exempelvis uppföljning och bekämpning av HIV/AIDS.

Tillverkning av mikrofluidikchip är ett växande tvärvetenskapligt forskningsområde som kräver mikrostrukturteknik- såväl som diverse biokemisk kompetens. Flödeschippen innehåller hårstråtunna kanaler där prover kan transporteras, separeras, blandas och detekteras. Tanken är att olika typer av tester såsom blod- eller urinanalyser som idag görs i storskaliga laboratorier ska kunna utföras på dessa chip. På så sätt kan tester göras snabbare, förbruka mindre mängd prov och dyra reagenser och även utföras närmare patienten.

Sara Thorslund presenterar moduler till mikrofluidikchip som kan användas för blodseparation, avsaltning, uppkoncentrering och separation. Dessutom visar hon hur chipet kan direktkopplas mot en masspektrometer för provanalys. Chipen är tillverkade i silikongummimaterialet PDMS och är enkelt konstruerade. Det betyder att det går både snabbt och enkelt att gå från idé till färdigtillverkade mikrofluidikchip. Dessutom förenklar konstruktionen integreringen av modulerna.

I avhandlingsarbetet presenterar Sara Thorslund också olika heparinbaserade ytmodifieringar av PDMS-materialet som gör kanalerna mer anpassade för biologiska prover. Eftersom förhållandet mellan yta och volym blir större ju mindre instrumenten är, finns det risk för stopp i kanalerna när man tar blod och plasmaprover. Testresultaten visade dock att de heparinbelagda mikrokanalerna motverkar både blodkoagulation och ospecifik cellinbinding. En av heparinytorna vidareutvecklades därför till att binda in T-hjälpar lymfocyter – den typ av vita blodceller som drastiskt minskar vid en HIV-infektion. Sara Thorslund presenterar en prototyp till chipbaserad sensor for T-hjälpar lymfocytberäkning. Prototypen ger liknande resultat som standard analysmetoder. Utvecklingen av lättanvända mikrosystem för just T-lymfocytanalys kommer med stor sannolikhet innebära att AIDS lättare kan följas och bekämpas i utvecklingsländer.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Sara Thorslund, tel: 018-471 68 05, 073-629 35 80, e-post: Sara.Thorlsund@Angstrom.uu.se

Mikrochip ersätter laboratorieanalyser

 lästid ~ 1 min