Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2006

Kvinnor kommer senare till hjärtintensiven men får lika bra vård

Kvinnor väntar längre än män innan de söker vård för sina kärlkrampssmärtor. De får också vänta längre på akuten innan de flyttas till hjärtintensiven, men väl där får kvinnor lika bra behandling som män. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Akut kranskärlssjukdom kan ge instabil kärlkramp och hjärtinfarkt. Det är den enskilt vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor i Sverige.

I studien ingår 546 kvinnor och 1198 män som vårdats på hjärtintensiven på Sahlgrenska universitetssjukhuset för kranskärlssjukdom mellan åren 1995 och 1999. Under sjukhusvistelsen dokumenterades deras symptom och behandling noggrant. Fem år senare följdes patienterna upp.
– Det är en ovanligt omfattande klinisk studie. Vi har pratat med varenda patient och antecknat varenda tablett de fått, säger överläkaren Elisabeth Perers.

Kvinnorna väntade längre efter sina första symptom innan de sökte vård. Avhandlingen visar att 11 % av kvinnorna kommit in till akuten en timme efter det att de först känt sin bröstsmärta, jämfört med 16 % av männen. Endast 29 % av kvinnorna flyttade till hjärtintensiven inom en timme på akuten jämfört med 37 % av männen.

Elisabeth Perers kan se flera orsaker till att kvinnor söker hjälp senare än männen och flyttas över till hjärtintensiven efter längre tid.
– Kranskärlssjukdom har länge betraktats som männens sjukdom och fortfarande finns en uppfattning både bland kvinnorna själva och bland vårdpersonal att kvinnligt kön skulle vara en skyddsfaktor. Kvinnor har även en tendens att förringa och undertrycka sina symptom, säger hon.

När kvinnorna väl kommit till hjärtintensivvårdavdelningen fick de samma vård som männen.
– Det är glädjande att se att behandling och prognos inte skiljer sig mellan könen. Kvinnorna i vår studie hade inte fler eller svårare komplikationer än männen och inte heller högre dödlighet vare sig på kort eller på lång sikt, säger Elisabeth Perers.

Även om hjärtintensiven på Sahlgrenska ger samma vård till män och kvinnor är det välkänt att det finns stora skillnader på många andra sjukhus. Internationella studier har visat att kvinnor har fler komplikationer i akutskedet och att de i mindre utsträckning behandlas med propplösande läkemedel och ballongvidgning.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin
Avhandlingens titel: Acute Coronary Syndromes. Characteristics, management and prognosis in relation to gender and type of syndrome

Avhandlingen försvaras torsdagen den 14 december, klockan 09.00, Aulan, SU/Sahlgrenska, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Elisabeth Perers, leg. läkare, telefon: 031-342 75 61, 070-698 81 80 e-post: elisabeth.perers@hjl.gu.se

Handledare:
Docent Marianne Hartford, telefon: 070- 846 73 39, e-post: marianne.hartford@astrazeneca.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera