Tema

Nytt kartsystem förklarar landskapet

Genom att studera landskapet kan man skaffa sig en uppfattning om hur det har bildats. En typ av kartor – geomorfologiska kartor – berättar om landskapets former, material och hur det påverkas. Marcus Gustavsson har i sitt avhandlingsarbete utvecklat ett nytt geomorfologiskt karteringssystem med tillhörande GIS-databas i Sverige.

Geomorfologi är vetenskapen om landskapets ytformer och de processer som skapar eller bryter ner dem. Geomorfologiska kartor är kartor specialiserade på att presentera information om landskapets former, dess material och de processer som påverkar dem. Kartorna presenterar också landformernas ursprung, utveckling och ibland även deras ålder. Användningsområdena för geomorfologiska kartor har visat sig vara många och sträcker sig från vetenskapliga studier och riskbedömningar till att utgöra underlag för resursplanering och projektering för t ex skogsbruk och vägkonstruktion.

Marcus Gustavssons har i sitt avhandlingsarbete gjort ett nytt geomorfologiskt karteringssystem som inte bara kan beskriva olika typer av landskap utan även kan användas för kartor i olika skalor (1:5,000-1:50,000). Systemet baseras på en användarvänlig teckenförklaring – en legend – där landskapet presenteras som en kombination av olika beskrivande data. Tillsammans ger dessa pusselbitar en helhetssyn av landformerna, deras material och de processer som har skapat eller påverkar dem. Tolkningen av data är en viktig del i utarbetandet av kartan. Därför presenteras informationen så att kartans läsare kan se vad kartritarens tolkning är baserad på och eventuellt också kan göra en egen tolkning.

De nya geomorfologiska kartorna presenterar information om form och storlek av landskapselementen, materialens kornstorlekssammansättning, ursprung av form och material, modifierande processer och ytlig dränering (hydrografi). Dessutom presenteras den ytliga berggrundens bergarter, ålder och relation till landskapets former, något som sällan framkommer i andra karteringssystem. En nyhet i det nya karteringssystemet är dess presentation av hur mark och berg vittrat över tid.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Marcus Gustavsson, tel: 018-506118 (hem), 018-471 25 15, eller e-post: Marcus.Gustavsson@geo.uu.se

Nytt kartsystem förklarar landskapet

 lästid ~ 1 min