Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2006

Väte i årsringar visar klimatförändring

Klimatförändringar kan mätas och miljöföroreningar spåras med den teknik som Tatiana Betson beskriver i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 8 december.

Klimatförändringarna är ett av de stora orosmomenten i detta århundrade och de börjar nu påverka våra vardagsliv genom översvämningar, värmeböljor och våldsamma stormar. Det blir allt viktigare att kunna förutsäga hur förändringar i klimatet slår mot samhället, jordbruket och ekosystemen i naturen under de närmaste 100 åren. Förändringarna drivs av växthusgaser, framför allt koldioxid, men det är svårt att göra prognoser för de framtida nivåerna av dem.

Avhandlingen utvecklar och prövar en teknik för att förstå hur växter över lång tid reagerar på miljöförändringar. Den går ut på att se tillbaka på hur växterna svarade på den ökning av koldioxid i atmosfären som orsakats av människan (industrialismen) under de senaste århundradena. Det görs genom mätningar av halten deuterium, en stabil och tung isotop av väte, i årsringarna på träd med hjälp av kärnresonans (en metod som liknar MRI-teknik). Detta har gett ett “fingeravtryck” av trädets reaktion på halten av koldioxid och tekniken förväntas ge en bättre bild av klimatet utifrån årsringarna, något som kan göra klimatmodellerna mer tillförlitliga.

Den här tekniken har också kunnat användas för att spåra källan till organiska miljöföroreningar över lång tid. De här ämnena transporteras, anrikas och förändras av sin omgivning och det är viktigt att kunna identifiera källan och att kunna koppla samman ett ämne med dess sönderfallsprodukter. Det kräver ett sätt att skilja mellan strukturell identiska föroreningar från olika källor och att känna igen modifierade ämnen med samma ursprung. Stabila isotoper har visat sig var ett bra verktyg för denna uppgift. I avhandlingen visas att man med den tekniken kan avslöja om två ämnen kommer från samma källa eller inte. Den kan därför få stor betydelsen i miljöforskningen.

Avhandlingen läggs fram fredagen den 8 december vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, och har titeln Deuterium Isotopomers as a tool in environmental research. Svensk titel: Användning av Deuterium Isotopomerer inom miljöforskning.
Disputationen äger rum kl 13.30 i KB3A9 (lilla hörsalen), KBC-huset. Fakultetsopponent är PhD Richard Robins, Nantes Universitet, Frankrike.

Kontaktinformation
Tatiana Betson är doktorand vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik, tel. 090-786 56 24. E-post: tatiana.nicol@chem.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera