Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2006

Möt den virtuella patienten på Läkarstämman!

Patienten tål hur många felbehandlingar som helst och klagar aldrig. Genom ett särskilt undervisningssystem med förinspelade filmsekvenser av typfall för olika sjukdomar och skador kan läkarstudenter öva på att ställa diagnos långt innan de träffar riktiga patienter. “Den virtuella patienten” är ett av flera bidrag från Karolinska Institutet (KI) på årets läkarstämma i Göteborg.

– Tidigt i läkarutbildningen är det bra om studenterna kan öva i lugn och ro. På det sättet känner de sig tryggare när det är dags att träffa riktiga patienter. Men systemet används också under de kliniska kurserna, säger Olivier Courteille, doktorand och projektledare vid Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME).

Det så kallade ISP-systemet (Interaktiv Simulering av Patienter) är framtaget och har utvärderats i samarbete med bland annat Stanford University, USA, och Uppsala Universitet. Det fungerar så att varje patientfall byggs upp av ett stort antal filmade sekvenser med möjliga svar och reaktioner på studentens frågor. I det mest avancerade patientfallen finns cirka 2500 filmsekvenser. Dessutom tillkommer laboratorietester, röntgenresultat och fysikaliska undersökningar. Studenterna kommunicerar med sin virtuella patient via tangentbordet, men planer finns att införa direkt verbal kommunikation i systemet.

En fördel med systemet är att det går att koppla upp sig från vilken dator som helst och alltså använda vid distansutbildning eller som komplement till hemuppgifter. Olivier Courteille ser också ett framtida användningsområde för redan verksam vårdpersonal som behöver uppdatera sina kunskaper om exempelvis ovanliga sjukdomar. Systemet kan också användas för examination.

ISP-systemet visas i KIs monter på Svenska Läkaresällskapets riksstämma, Svenska Mässan i Göteborg, 29 Nov – 1 Dec 2006.

Eller gå in på: http://ispvl.learninglab.ki.se/

Andra programpunkter från KI:

• Stress – hur påverkas människan?
Docent och leg. psykolog Aleksander Perski

• Empati – medkänsla och bekräftelse
Med dr och universitetslektor Åsa Nilsonne

• The HIV epidemic – The beginning of the end
Professor Hans Rosling

Mer information om Läkarstämman: http://www.riksstamman.se

Kontaktinformation
För frågor om ISP, kontakta:
Projektledare Olivier Courteille
Tel: 08-524 872 89, 0708-588 294
E-post: Olivier.Courteille@ki.se

Presskontakt: Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95, 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera