Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2006

Celler i hjärnbarken klarar sig bättre efter stroke

I hjärnbarken kan de vanligaste hjärncellerna, astrocyterna, klara syrebrist under många timmar, men i ett område som styr motoriken klarar sig cellerna betydligt sämre. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Upptäckten ger större förståelse för hur hjärnvävnaden reagerar efter en blodpropp och kan i förlängningen leda till läkemedel som gör att färre hjärnceller dör efter en stroke.

Astrocyter är den vanligaste celltypen i hjärnan. Dessa celler spelar en viktig roll i nervsystemet, bland annat hjälper de till att skydda nervcellerna när hjärnvävnaden skadas.
– Astrocyterna är mycket betydelsefulla för hjärnans funktion. Ju mer vi har förstått om hur dessa celler fungerar desto viktigare har vi insett att de är, säger Anna Thorén.

Varje år drabbas 30 000 svenskar av stroke till följd av minskat blodflöde i hjärnan som ofta orsakats av en blodpropp. Många astrocyter kan då dö av syrebrist, men avhandlingen visar att det finns astrocyter som klarar sig längre än andra.
– I hjärnbarken hade dessa celler normal ämnesomsättning under flera timmar efter stroken medan astrocyterna i striatum tidigt visade tecken på sviktande funktion. Det kan tyda på att astrocyterna har olika specialiseringsgrad beroende på var i hjärnan de sitter, säger Anna Thorén.

Striatum är ett område inne i storhjärnan som bland annat styr människans motorik.
– Att astrocyterna klarar sig sämre just där är intressant eftersom motoriken ofta är påverkad i samband med stroke, säger Anna Thorén.

Upptäckterna pekar på vikten av att skydda de överlevande astrocyterna med framtida läkemedel. Om fler av dessa hjärnceller överlever efter en stroke skulle skyddet för nervcellerna kunna fungera bättre under den tidiga kritiska perioden efter en stroke. Skadorna i känslig hjärnvävnad skulle då kunna begränsas.

I studierna mättes ämnesomsättningen i astrocyter i hjärnbarken och striatum i råtta. De två områdena i hjärnan utsattes för stopp i blodflödet under två timmar.
– Vi har använt oss av en unik försöksuppsättning som gjort det möjligt att för första gången studera astrocyternas funktion vid stroke i den intakta hjärnan, säger Anna Thorén.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering
Avhandlingens titel: Astrocyte metabolism following focal cerebral ischemia

Avhandlingen försvaras torsdagen den 30 november, klockan 13.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Anna Thorén, telefon: 031-773 33 42, e-post: anna.thoren@neuro.gu.se

Handledare:
Docent Michael Nilsson, telefon: 031- 342 28 15, e-post: michael.nilsson@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera