Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 november 2006

Egenproducerade filmer bra sätt att sprida kunskap inom sjukvården

Med filmkameran som verktyg kan sjukvårdspersonal sprida kunskap om kompliceradeingrepp och arbetsmetoder till såväl kollegor som patienter. Det visar en nyavhandling från Malmö högskola.- Genom att det är personalen själv som producerar filmerna skapas en närhetmellan den och de som sedan ser på filmen. Mediet gör det också lättare attsprida den mer informella kunskapen, säger Per-Anders Hillgren, som disputerar i Interaktionsdesign fredagen den 24 november.

Per-Anders Hillgrens avhandling “Ready-made-media-actions” handlar om lokal
produktion och användning av audiovisuella medier inom hälso- och sjukvården.
Han utforskar hur design och ny teknik kan användas för kunskapsspridning och
hur man kan få nya användare intresserade av tekniken.

Avhandlingen bygger på två praktikbaserade forskningsprojekt som Per-Anders
Hillgren varit med om att starta inom sjukvården. KLIV-projektet (Kontinuerligt
lärande inom vården) introducerades först vid intensivvårdsavdelningen på
Universitetssjukhuset i Malmö men har idag flera efterföljare runt om i landet.
I KLIV fick personalen lära sig att filma varandra när de till exempel använde
en svårhanterad maskin. Genom handdatorer kunde de sedan titta på filmerna och
lära sig olika praktiska moment. Resultatet blev en kunskapsöverföring som
annars är svår att åstadkomma.

– Personalen blev själv förvånad över hur bra de egenproducerade filmerna var.
Det var också tydligt att filmskapandet i sig hade en stor betydelse för
lärandet genom att det samlade olika kompetenser – sjuksköterskor,
undersköterskor och läkare – och ledde till viktiga diskussioner, säger
Per-Anders Hillgren.

Det andra projektet, Vardagslärande, handlar om hur man kan förbättra
kommunikationen mellan personal och patient. Projektet genomfördes tillsammans
med handkirurgiska kliniken i Malmö. Genom att till exempel filma ett läkarbesök
och samtalet mellan läkaren och patienten kunde patienten få med en cd-romskiva
hem. Dessutom gjordes ett experiment där läkare ritade och förklarade
röntgenbilder, en slags animation.

– Enligt personalen har många patienter svårt att komma ihåg det som sägs vid
ett läkarbesök. Genom våra enkla experiment och forskningsprojekt fick vi
otroligt positiv respons av patienterna. Filmerna användes på ett sätt som vi
inte förutsett, exempelvis visade patienterna dem för sina anhöriga. De använde
dem också för att jämföra hur väl de rehabiliterat sin skada, säger Per-Anders
Hillgren.

Han menar att Vardagslärande har stor utvecklingspotential, även om det på grund
av resursbrist inte kommit längre än till försöksstadiet. Erfarenheterna från
båda projekten kan dessutom vara intressanta även för organisationer och
verksamheter utanför sjukvården, säger Per-Anders Hillgren.

– Det finns idag en tro på att den nya tekniken ska leda till att kunskap och
erfarenheter kan standardiseras, paketeras och spridas mellan skilda sammanhang
över hela världen. De här projekten utgår från det motsatta – att det ibland är
det specifika, personliga och lokala som ska stå i förgrunden för att resultatet
ska bli det bästa. Kvaliteten här kommer från närheten mellan avsändaren och
mottagaren.

Per-Anders Hillgren försvarar sin avhandling klockan 13.00 fredagen den 24
november. Platsen är Hörsalen, Konst, kultur och kommunikation (K3),
Beijerskajen 8, Malmö.

Läs mer om avhandlingen och se exempel på filmer från projekten via länken nedan.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Per-Anders Hillgren på
telefon 0736 – 89 12 08 eller per-anders.hillgren@k3.mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera