Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 november 2006

Lean construction – motor för industrialiserat träbyggande

Är du aktör i byggbranschen? Då bör du specificera och välja tydliga kundsegment, öka din lönsamhet genom att finna en unik roll i byggprocessen, specialisera dig i specifika produkter och erbjudanden, jobba långsiktigt tillsammans med dina viktigaste leverantörer och underentreprenörer och med utgångspunkt i detta – fortsätt att kontinuerligt förbättra dig genom att ge kunden mer valuta för sina pengar medan du effektiviserar din produktion.Detta är essensen av resultatet i en ny doktorsavhandling som presenteras vid Luleå tekniska universitet den 5 december.

I Anders Björnfots avhandling An exploration of Lean thinking for multi-storey timber housing construction – med vilken han disputerar den 5 december – beskrivs och analyseras ett flertal produktionsmetoder för flervåningshus i trä – massivträelement, volymbyggnad i trä och kombinationen av dessa. Resultaten från studierna indikerar att det för närvarande pågår en uveckling mot produktionsfilosofin Lean construction i det svenska träbyggandet, där fler och fler producenter specialiserar sig och erbjuder sina kunder specifika produkterbjudanden, ett komplett byggsystem (exempelvis ett hus) som är direkt utformat för kundens önskemål.

– Det innebär att produkterbjudandet även inkluderar service i form av montage, kvalitetskontroll och andra förmåner som till exempel lån och avbetalningsplaner, det handlar om en helhetslösning. Dessa produkterbjudanden är en indikation på att Lean construction redan har etablerat sig på den svenska byggmarknaden och specificerar man kundvärdet kan producenten lägga mer resurser på att kontrollera sina produktionssystem – något som har potential att ytterligare höja såväl kvalitet och effektivitet som lönsamhet, säger Anders Björnfot.

Utvecklingen pekar på att produktionen av trähus har närmat sig tillverkningsindustrin i sin syn på värdeskapande. Att producera på liknande sätt som inom tillverkningsindustrin är i dagsläget en i allra högsta grad angelägen fråga för den svenska byggbranschen i stort, men även internationellt. Utvecklingen kan ses som ett resultat av Lean-filosofins intåg som kontinuerligt påverkar aktörer i byggbranschen. Därför konkluderar Anders Björnfots forskning att Lean construction inte ska likställas med specifika metoder eller verktyg.

– För att få ut så mycket som möjligt av Lean-filosofin ska den förbli just en filosofi – ett sätt att tänka för att tillfredsställa kundens behov, säger Anders Björnfot.

Upplysningar: Anders Björnfot, tel. 0920-49 20 67, anders.bjornfot@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera