23 november 2006

Agricola research centre producerar ytterligare en doktor

Agricola research centre (ARC) vid Luleå tekniska universitet vill utveckla morgondagens teknologi inom det som kallas fastfas-separation, detta för att Sverige som industrination ska ligga i fronten av utvecklingen.- Att universitetet satsar på att utbilda doktorer med inriktning mot teknologi i svensk gruvnäring ser jag som ett viktig led för att den svenska högteknologiska basindustrin ska fortsätta vara ledande i sin klass, säger Andreas Fredriksson, forskarstuderande och blivande doktor i fysikalisk kemi.

Av totalt fyra forskningsområden inom ARC återfinns Andreas Fredriksson inom det största, det som bär namnet “mineralpartiklarnas ytegenskaper och kemisk modellering”.
Ytegenskaper hos partiklar är intressant inom många tekniska applikationer, exempelvis flotation. Flotation är en industriell teknik för att separera olika fasta faser från varandra med hjälp av kemisk modifiering av de fasta faserna. Andreas Fredriksson har i sitt arbete studerat reaktionskinetik kring dessa flotationsystem, det vill säga hur snabbt reaktioner sker i de kemiska miljöer som figurerar kring en process som flotation.

– Men visst, mitt arbete har en väldigt grundläggande ansats och att implementera mina rön i den verkliga flotationsprocessen är inte direkt möjligt. Jag ser mitt arbete mer som ett litet steg mot mer kunskap och mer kunskap kan i fortsättningen leda till bättre utveckling, säger Andreas Fredriksson.

Andreas Fredriksson tog sin civilingenjörsexamen vid Luleå tekniska universitet år 2000 och har efter en kortare sejour hos SSAB Tunnplåt i Luleå jobbat med grundläggande forskning inom ARC i några år. Han beskriver forskningsarbetet som mycket intressant, och det har blivit ännu intressantare med tanke på gruvnäringens stora satsningar på forskning vid LTU, inte minst inom det nybildade Hjalmar Lundbohm research centre.

– Det är också väldigt roligt att närma sig disputationen och inse att intresset för att anställa kvalificerad personal inom gruvnäringen är stort. Jag har för några dagar sedan påbörjat min nya anställning på LKAB:s enhet “Technology and business development”, ett bevis för att utbildning lönar sig. Jag hoppas att andra som är på väg att göra ett avgörande studieval inser nyttan av både djupare studier och forskning. LTU har varit en optimal studieplats och gett mig en bra bakgrund för vidare forskning och utveckling. Att jag kommer från övre Norrland har haft mindre betydelse i mitt val av studieort. Det är den höga nivån på utbildning och forskning som styrt mitt val, säger Andreas Fredriksson.

Andreas Fredriksson disputerar den 1 december med avhandlingen Kinetics of collector in-situ adsorption on metal sulphide surfaces studied by ATR-FTIR spectroscopy.

För mer information om ARC, se www.kg.ltu.se/agricola

Upplysningar: Andreas Fredriksson, tel. 070-528 15 09, andreas.fredriksson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera