Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2006

Skolledarskap och kön – vad kan det innebära?

Lyhörda kvinnor och tydliga män. Det är en vanlig föreställning om hur manliga och kvinnliga chefer är. Men chefer i skolvärlden ser på sin roll på liknande sätt. Däremot verkar kön ha betydelse när lärarna beskriver sina chefer.

Forskaren Karin Franzén har undersökt hur manliga och kvinnliga chefer i skolan, även kallade skolledare, upplever sitt ledarskap. Hon har också bett lärare att beskriva sina skolledare.

Både manliga och kvinnliga skolledare tycker att det är viktigt att kunna fatta beslut i chefsrollen och att vara lyhörd inför lärarnas och elevernas behov.

När det gäller rollen som pedagogisk ledare talar männen om att styra verksamheten mot pedagogiska mål medan kvinnliga skolledare istället lyfter fram vikten av att reflektera över sitt agerande som ledare.

De lärare som Karin Franzén pratat med tycker att en bra skolledare lyssnar på dem och intresserar sig för deras situation. Men när lärarna ska beskriva sin egen chef verkar det ha betydelse om chefen är man eller kvinna.

– En kvinnlig skolledare, som stöttar sina lärare, uppfattas som den ultimata skolledaren. Däremot uppfattas en manlig skolledare, som talar mycket om vikten av att vara lyhörd och ödmjuk, som obekväm. Det verkar svårare för en manlig skolledare att “trampa” över könsbarriärerna än för en kvinnlig, säger hon.

Både skolledare och lärare tycker att det är viktigt att skolledaren fungerar som supporter och chef. Däremot har de olika syn på skolledarens pedagogiska roll.

– Skolledarna ser sig själva som skolans pedagogiska ledare och menar att de har tydliga pedagogiska mål med verksamheten. Lärarna däremot ser inte skolledaren som pedagogisk ledare utan mer som en pedagogisk inspiratör.


Karin Franzén har sina rötter i Kopparberg men är uppvuxen i värmländska Kil. Sin grundutbildning till förskollärare och senare vidareutbildning inom ämnet pedagogik har hon huvudsakligen fått vid Karlstad universitet, men hon har också studerat vid Högskolan Dalarna. År 2000 antogs hon till forskarutbildning vid Umeå universitet och hade fram till december 2005 en doktorandtjänst finansierad av Mittuniversitetet. Karin Franzén är sedan årsskiftet anställd som lektor vid universitetet i Örebro.


Fredagen den 17 november försvarade Karin Franzén, pedagogiska institutionen, vid Umeå universitet sin avhandling med titeln ” Is i magen och ett varmt hjärta”. Konstruktionen av skolledarskap i ett könsperspektiv. Fakultetsopponent var professor Solveig Hägglund, Karlstads universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Karin Franzén,
Pedagogiska institutionen,
Umeå universitet.
Nås på tel: 019-301161
e-post karin.franzen@pi.oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera