Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 november 2006

Nya ledamöter valda till Formas forskarråd

Idag 21 november valde elektorsförsamlingens ledamöter och personliga ersättare till Formas forskarråd för perioden 2007-01-01 t o m 2009-12-31. Regeringen utser vid senare tillfälle Formas ordförande och ytterligare fyra ledamöter jämte ersättare till forskarrådet.

Valda ledamöter:

Björn Malbert*, professor i uthålligt samhällsbyggande, Chalmers

Anders Lindroth**, professor i naturgeografi, Lund universitet

Barbara Ekbom**, professor i entomologi, SLU/Uppsala

Lars Tranvik, professor i limnologi, Uppsala universitet

Kerstin Svennersten Sjaunja, professor i husdjursvetenskap, SLU/Uppsala

Agnetha Ståhl, professor i trafikplanering, Lunds tekniska högskola

Gun Lidestav, docent i skogshushållning, SLU/Umeå

Valda personliga ersättare, enl ovanstående ordning:

Alf Hornborg*, professor i humanekologi, Lunds universitet

Marie-Charlotte Nilsson, professor i skoglig
vegetationsekologi, SLU/Umeå

Henrik Smith, professor i zooekologi, Lunds universitet

Katarina Abrahamsson, professor i analytisk kemi, Chalmers

Per Jensen, professor i etologi, Linköpings universitet

Lars Stehn, professor i träbyggnad, Lunds tekniska universitet

Eva Sundberg, professor i växtfysiologi, SLU/Uppsala

(* = omval, ** = tidigare ersättare)

Kontaktinformation
www.formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera