Tema

Nya ledamöter valda till Formas forskarråd

Idag 21 november valde elektorsförsamlingens ledamöter och personliga ersättare till Formas forskarråd för perioden 2007-01-01 t o m 2009-12-31. Regeringen utser vid senare tillfälle Formas ordförande och ytterligare fyra ledamöter jämte ersättare till forskarrådet.

Valda ledamöter:

Björn Malbert*, professor i uthålligt samhällsbyggande, Chalmers

Anders Lindroth**, professor i naturgeografi, Lund universitet

Barbara Ekbom**, professor i entomologi, SLU/Uppsala

Lars Tranvik, professor i limnologi, Uppsala universitet

Kerstin Svennersten Sjaunja, professor i husdjursvetenskap, SLU/Uppsala

Agnetha Ståhl, professor i trafikplanering, Lunds tekniska högskola

Gun Lidestav, docent i skogshushållning, SLU/Umeå

Valda personliga ersättare, enl ovanstående ordning:

Alf Hornborg*, professor i humanekologi, Lunds universitet

Marie-Charlotte Nilsson, professor i skoglig
vegetationsekologi, SLU/Umeå

Henrik Smith, professor i zooekologi, Lunds universitet

Katarina Abrahamsson, professor i analytisk kemi, Chalmers

Per Jensen, professor i etologi, Linköpings universitet

Lars Stehn, professor i träbyggnad, Lunds tekniska universitet

Eva Sundberg, professor i växtfysiologi, SLU/Uppsala

(* = omval, ** = tidigare ersättare)

Kontaktinformation
www.formas.se

Nya ledamöter valda till Formas forskarråd

 lästid ~ <1 min