Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 november 2006

Bättre prognos för unga med anorexia nervosa

Utsikterna för unga kvinnor med anorexia nervosa har förbättrats markant de senaste tio åren. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen. Men trots en positiv utveckling får sjukdomen fortfarande långvariga konsekvenser för många patienter.

De flesta uppföljande studier av patienter med anorexia nervosa har gett en mörk bild av sjukdomens långsiktiga prognos. Men nu presenterar forskare vid Karolinska Institutet en mer aktuell och något mer positiv bild. Enligt forskarnas senaste studie har den långsiktiga dödligheten bland kvinnor som i unga år behandlats för anorexia nervosa minskat markant under en tioårsperiod. Kvinnor som tidigare har haft anorexia nervosa lider inte heller av allvarliga psykiatriska problem lika ofta som rapporterats i tidigare studier.

Forskarna tror att den positiva trenden beror på de satsningar på specialiserad anorexivård som gjordes inom svensk psykiatri under nittiotalet. En annan bidragande orsak är troligen att läkarna har blivit bättre på att hantera den akuta näringsbrist som ibland uppkommer hos patienter med anorexia nervosa.

Men den aktuella studien visar också att nästan nio procent av kvinnorna vid uppföljningen vårdats för psykiatriska problem någon gång under en treårsperiod och att drygt en femtedel av kvinnorna var beroende av samhället för sin inkomst under ett givet år. Siffrorna, som är betydligt högre än hos normalbefolkningen, tyder på att anorexia nervosa fortfarande är en sjukdom som är förknippad med långvariga svårigheter för många av de drabbade.

Studien inkluderar alla svenskar av kvinnligt kön som någon gång mellan 1987 och 1992 skrevs in på sjukhus för anorexia nervosa och som då var mellan 10 och 24 år gamla. Med hjälp av folkbokföringsregistret har forskarna studerat hur gruppens hälsomässiga, socioekonomiska och sociala förhållanden har förändrats från inskrivningen och 9-14 år framåt i tiden.

Bilden kompletteras av en rad andra studier som samma forskargrupp har publicerat i år. En av studierna visar att anorexia nervosa inte ökar risken för komplikationer vid barnafödande senare i livet. En annan studie visar att män som har haft sjukdomen tidigare i livet av någon anledning inte lider av långvariga psykiatriska problem lika ofta som kvinnor i samma situation.


Publikationer:

Outcome and prognostic factors for adolescent female in-patients with anorexia nervosa: 9- to 14-year follow-up
Anders Hjern, Lene Lindberg och Frank Lindblad
British journal of psychiatry (2006), Vol 189, 428-432

Anorexia in young men – a cohort study
Frank Lindblad, Lene Lindberg och Anders Hjern
International Journal of Eating Disorders (2006), Vol 39, 662-6

Improved survival in adolescent patients with anorexia nervosa – a comparison of two Swedish national cohorts of female in-patients
Frank Lindblad, Lene Lindberg och Anders Hjern
American Journal of Psychiatry (2006), Vol 163, 1433-5

Pregnancy and delivery outcomes in women with anorexia nervosa
Cecilia Ekéus, Lene Lindberg, Frank Lindblad, Anders Hjern
BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology (2006), Vol 113, 925-9

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Frank Lindblad
Institutet för Psykosocial Medicin
Tel: 08-524 820 61, 070 566 56 67
E-post: Frank.Lindblad@ipm.ki.se

Anders Hjern
Epidemiologiskt Centrum, Socialstyrelsen
Tel: 08-555 531 69, 070- 491 12 33
E-post: Anders.Hjern@Socialstyrelsen.se

Lene Lindberg
Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting
Tel: 08-737 36 07, 070-484 56 91
lene.lindberg@sll.se

Presskontakt Karolinska Institutet:
Katarina Sternudd
Tel: 08-524 828 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera