Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 november 2006

Säkrare minröjning med laserradar

Sökning och röjning av minor och “blindgångare” är ett farligt arbete som kan göras säkrare med stöd av flygburna sensorsystem. Nya metoder för att detektera och känna igen objekt på marken presenteras nu i en avhandling vid Linköpings universitet.

Stora mängder minor och odetonerad ammunition har runt om i världen lämnats kvar efter inbördeskrig och internationella konflikter. Minorna dödar och lemlästar tusentals människor varje år.

Med en laserradar (lidar) monterad på ett flygplan kan man ta fram tredimensionella bilder över markytan med hög upplösning. Men för att finna och identifiera objekt på marken krävs speciella signalbehandlingsmetoder. Christina Grönwall, doktorand i reglerteknik, beskriver sådana metoder i sin avhandling Ground object recognition using laser radar data, som lades fram i fredags.

De markmål som behandlas är fordon och minor. Objekten är placerade i terrängen eller i stadsmiljöer, och målet är att kunna detektera och typbestämma dem i eller nära realtid.

Varje pixel i en lasergenererad bild ger förutom positionen också ett avstånd till objektet. För avancerade mätsystem är upplösningen ofta så hög att man kan urskilja även detaljer.

Upptäckande och igenkänning av fordon är ett vanligt problem i militära sammanhang. Det finns också tillämpningar inom säkerhetsområdet, till exempel bevakning och trafikövervakning. Laserradardata kan också användas för att skapa kartor med hög upplösning.

Kontaktinformation
Christina Grönwall 013-378000, christina.gronwall@foi.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera