Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 november 2006

Ny bild av norrländsk medeltid – en samhällsaktuell historia

En aktuell avhandling ger en ny och fylligare bild av medeltiden i mellersta Norrland, en tid som förändrade människornas liv och som idag engagerar mer än någon annan historisk period. Studien visar att historien alltid är samhällsaktuell och att dagens historieintresse får allt större betydelse för den regionala utvecklingen.

Genom kristnandet och statsbildningen under medeltiden omvandlades samhällena i norr. De drogs in i en större kristen kulturkrets och idévärlden liksom statsadministration och ekonomi förändrades i en process som kan kallas en medeltida europeisering. Arkeologen Leif Grundberg belyser förloppet i sin doktorsavhandling om den norrländska medeltiden. Han studerar också historieskrivningen om medeltida platser och följer den fram till medeltidens betydelse för människor i dag. Avhandlingen ger en helhetsbild av kulturmiljöns och forskningens samhällsroll, och visar att historieintresse och lokalt engagemang kan få betydelse för den regionala utvecklingen.

Undersökningen visar att medeltiden innebar minst lika genomgripande förändringar för regionen som industrialiseringen. Den medeltida europeiseringen i dess olika former fick betydelse för de flesta aspekter av människornas liv i mellersta Norrland. Det gäller såväl den religiösa och administrativa som den ekonomiska och sociala sfären. Studien belyser alltifrån religionsskifte och sockenbildning och förändringar i hushållskulturen, till hantverkets specialisering. Centralplatserna har intagit en viktig roll i denna utveckling.

Genom en undersökning av historieskrivningen kring de medeltida platserna framgår att såväl det muntliga historieberättande som författarskap och hembygdsforskning har haft stor betydelse för den bild och kunskap vi i dag har om Norrlands medeltid. Särskilt viktiga för historieskrivningen var den vetenskapliga hembygdsforskning som i början av 1900-talet bedrevs av folkskollärare, folkhögskolelärare och präster.

Medeltidsspel, medeltidsföreningar och skyltning av historiska platser är några av de fenomen som visar att intresset och engagemanget för historien och hembygden är mycket stort, både hos allmänheten och offentliga aktörer. Leif Grundberg har studerat dagens verksamheter kring de medeltida kulturmiljöerna och lyfter fram en rad exempel på hur vetenskaplig forskning och folkbildningsverksamhet, lokalhistoriskt engagemang och regional utveckling kan stärka varandra.

Ännu i slutet av 1980-talet var kunskapen om norrländsk medeltid så bristfällig att det till och med var svårt att formulera relevanta frågor. Orsaken var brist på skriftliga källor och arkeologiska undersökningar. Genom forskningsprojekt i Ångermanland och Medelpad har vi sedan dess fått en ny och fylligare bild av regionens medeltid. Leif Grundberg tar sin utgångspunkt i arkeologiska undersökningar av sex kulturmiljöer som fungerat som centralplatser i regionen under medeltiden. Två av dem (Kvissle kapell i Njurunda och “Skelettåkern” i Torsåker) har fungerat som enskilda kristna kyrk- eller begravningsplatser, två har varit betydelsefulla hamnplatser (Sankt Olofshamn i Selånger och Kyrkesviken i Grundsunda) och två har fungerat som militära borgar eller befästningar (Styresholm/”Pukeborg” i Torsåker samt Bjärtrå fäste). Dessutom har fyra medeltida sockenkyrkor av sten undersökts, Alnö gamla kyrka i Medelpad samt Torsåkers, Boteå och Grundsunda kyrkor i Ångermanland.

Författaren Leif Grundberg är född i Huddinge men har sina rötter i norra Ångermanland och har arbetat bland annat på Örnsköldsviks museum, Länsmuseet Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrland och Riksantikvarieämbetet. Han tjänstgör för närvarande vid Statens maritima museer.

Lördagen den 25 november försvarar Leif Grundberg, Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “Medeltid i centrum. Europeisering, historieskrivning och kulturarvsbruk i norrländska kulturmiljöer”. Disputationen äger rum kl. 12.15 i Lilla hörsalen, KBC-huset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är docent Johan Rönnby, Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola.

Kontaktinformation
För mer information eller intervju, kontakta gärna Leif Grundberg på tel. 0708-83 89 00 eller e-post leif.grundberg@maritima.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera