Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2006

Titanskruvar sitter också i transplanterat ben

Att sätta in titanskruvar i benvävnad som transplanterats från höftbenet till överkäken ger lika bra resultat som i patientens eget käkben, visar Mats Sjöström i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 24 november.

Vid tandförluster minskar benvävnaden i käken, vilket kan försämra möjligheterna att operera in ett implantat att fästa en tandbrygga på. Bentransplantation från den egna höften förbättrar möjligheterna för senare implantatbehandling. I avhandlingen studeras närmare hur implantat av titan läker fast i ben som tagit från patientens eget höftben och transplanterats till överkäken.

Det transplanterade höftbenet har fått läka in 6 månader varefter de studerade patienterna har fått 6-8 titanimplantat inopererade som stöd för tandbryggan. Det framgår att en dryg tredjedel av bentransplantatets volym försvinner under de första 6 månaderna av inläkning. Närstudier av ytskiktet mellan titanimplantatet och det uppbyggda käkbenet visar att det är bättre att först låta höftbenet läka in och byggas upp innan titanimplantaten sätts in. Bentransplantationen kan utföras med olika tekniker men ger ungefär lika resultat, dvs. att titanimplantat i uppbyggt käkben når samma stabilitet som titanimplantat satta i käkben som inte krävt bentransplantation. Dock innebär en låg stabilitet i samband med insättandet av implantaten ökad risk för förlust av implantaten.

Någon genomgående förklaring till förluster av titanimplantat kunde inte påvisas. Förlust av enstaka implantat behöver dock inte betyda att den fastsittande tandbryggan helt går förlorad. Hos åtta av tio patienter som förlorade implantat lossnade högst två. En uppföljningsstudie visar att 90 % av de insatta titanimplantaten var stabila efter tre år och att alla patienter hade en fastskruvad tandbrygga.

Mats Sjöström är född i Vilhelmina, har bott i Hörnefors och examinerades som tandläkare vid Umeå universitet 1986. Fram till 1992 arbetade han med folktandvård och specialisttandvård i Jämtland och från 1993 har han tjänstgjort vid tandläkarutbildningen i Umeå, där han idag är övertandläkare och specialist i käkkirurgi. Han kan nås på tel. 090-785 61 20, e-post: Mats.sjostrom@odont.umu.se

Avhandlingen läggs fram fredagen den 24 november vid Inst. för odontologi, avdelningen för käkkirurgi, och har titeln On healing of titanium implants in iliac crest bone grafts. Svensk titel: Inläkning av titan implantat i höftbenstransplantat.
Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal B, by 1 D, 9 tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Christian Lindqvist, Helsingfors universitet, Finland.

Kontaktinformation
Porträttbild kan hämtas via
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera