Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2006

Politiska valmanifest – retorik eller ideologi?

Partierna har ett tydligt syfte med sina valmanifest: Rösta på oss! Det handlar om att behandla de “rätta” frågorna och att övertyga väljarna. De politiska och ideologiska spörsmålen varierar från en tid till en annan. Thorwald Lorentzon analyserar i sin avhandling förändringar i moderaternas och vänsterpartiets valmanifest mellan 1948-2002.

Partierna har ett tydligt syfte med sina valmanifest: Rösta på oss! Det handlar om att behandla de “rätta” frågorna och att övertyga väljarna. De politiska och ideologiska spörsmålen varierar från en tid till en annan. Thorwald Lorentzon analyserar i sin avhandling förändringar i moderaternas och vänsterpartiets valmanifest mellan 1948-2002.

Avhandlingsförfattaren har följt de två partiernas utveckling under femtio år och jämfört de båda. Undersökningen tar sin början vid det första andrakammarvalet efter krigsslutet 1948 och sträcker sig ända fram till riksdagsvalet 2002. Valmanifesten riktar sig primärt till väljarna och ett första villkor för att ett parti skall kunna övertyga väljarkåren om den egna förträffligheten är att dess manifest – i komprimerad form – behandlar politiska och ideologiska spörsmål. Dessa varierar dock från en tid till en annan med förhållanden och förändringar i omvärlden och inom partiet. Men oavsett vilka sakfrågor som det enskilda manifestet lyfter fram förekommer dessa i kontexter med mer eller mindre tydliga retoriska särdrag.

Thorwald Lorentzon beskriver i denna studie förhållandet mellan lexikal retorik och politik/ideologi i valmanifest från moderaterna och vänsterpartiet med utgångspunkt i de tre frågorna när?, vad? och hur?.

Avhandlingens titel: Mellan frihet och jämlikhet. Jämförande studier av lexikala förändringar i moderaternas och vänsterpartiets valmanifest 1948-2002.
Disputationen äger rum lördagen den 25 november 2006 kl. 10.15
Stora hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Kontaktinformation
Närmare upplysningar kan fås av Thorwald Lorentzon, tel. 0346-123 20 (hem), mobiltel. 0702-85 50 57, e-post info@akademi-komkap.se
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera