Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2006

420 miljoner till hållbar utveckling

Idag 16 november beslutade Formas forskarråd att fördela 420 miljoner kronor till forskning för hållbar utveckling. Hela 30 miljoner av dessa går till forskningsprojekt om klimat i den utlysning som Formas genomfört tillsammans med Vetenskapsrådet, VINNOVA och Rymdstyrelsen.

– Mitt i glädjen över att kunna finansiera många vetenskapligt excellenta förslag är det tråkigt att beviljningsgraden fortsätter att vara så låg med en beviljningsgrad på bara 17 procent. Det innebär att vi tvingas tacka nej till ett stort antal förslag av hög kvalitet, säger Hans-Örjan Nohrstedt, t f huvudsekreterare. Det är dock extra roligt att notera att andelen sökande kvinnor hos Formas stadigt ökar. I år var andelen nästan 60 procent högre än när Formas bildades 2001.

– Klimatfrågorna har idag en mycket hög aktualitet och därför är det tillfredsställande att den gemensamma klimatsatsningen med Vetenskapsrådet, VINNOVA och Rymdstyrelsen nu resulterar i viktig forskning. För Formas del finansieras nu forskning om flöden av växthusgaser mellan atmosfär och biosfär, klimatförändringarnas effekter på ekosystem, människa och infrastruktur samt behovet av anpassning till klimatförändringar inom miljö- och naturvård,
areella näringar, byggande och samhällsplanering.

I maj hade Formas fem utlysningar och det kom in drygt 1300 ansökningar. Alla har granskats i en omfattande process och cirka 230 beviljas medel. Av de 420 miljonerna går 333 miljoner till forskningsprojekt inom den stora årliga utlysningen, 37 till klimatrelaterade projekt, 39 till ämnesövergripande projekt, 7 till postdoktorala stipendier samt 5 miljoner till informationsprojekt.

På Formas webbplats www.formas.se finns länkar till de som beviljats medel.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Tf huvudsekreterare Hans-Örjan Norhstedt, hans-orjan.nohrstedt@formas.se, 08-775 40 69
Presschef Emilie von Essen, eve@formas.se, 08-775 40 38, 0733 50 31 61

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera