Artikel från Örebro universitet
15 november 2006

Läraren är Dagens Nyheters hjälte

Sveriges största morgontidning, Dagens Nyheter, framställer 90-talets skola som en sko-la i kris. Skolpolitiken är kunskapsfientlig och strävar mot likriktning. I denna skola arbetar hjältarna i lärarkåren som trots svåra villkor håller ordning i klassrummen och verkar som kunskapens fanbärare.

Matilda Wiklund är forskare och lärare i pedagogik vid Örebro universitet. Hon har undersökt hur Dagens Nyheter (DN) i debatt- och ledarartiklar skapar en bild av skolan och skolpoliti-ken i Sverige mellan åren 1991-99. Bilden som framställs är en skola i kris där likriktning och kunskapsfientlighet är dominerande inslag. Ansvaret för denna utveckling läggs på den soci-aldemokratiska politiken som förts ända sedan 1960-talet. DN ser dock ett undantag från dålig skolpolitik, nämligen den lokala skolpolitik som fördes i Stockholm under den undersökta perioden, där dagens skolminister Jan Björklund var en av de främsta företrädarna.


Inte heller forskning kring skola och utbildning ges någon större tilltro hos DN. Den enda part i skolväsendet som har verklig legitimitet är lärarkåren.
– Genom sin specialist- och ämneskunskap är lärarna också de som vet vad de talar om, säger Matilda Wiklund. Pedagogikforskning är flummigt och politikerna är fjärmade från verksamheten medan lärarna legitimeras eftersom de är på plats i verksamheten. Jag går inte in på om DN har rätt eller fel i den här beskrivningen, men det förvånar mig att beskrivningen är så ensidig. Någon debatt kan man egentligen inte tala om.


Avsaknaden av debatt är värd att uppmärksamma om man betänker hur DN i många avseenden är en viktig dagordningssättare i svensk samhällsdebatt. Inför valet 2006 var frågor inom utbildningsområde det område där den vinnande alliansen kanske hade lättast att enas. Matilda Wiklunds undersökning visar att åtskilliga formuleringar som kännetecknar alliansens utbildningspolitiska linje återfinns nästan ordagrant i det material hon analyserat.
– Även om jag valt att fokusera mina analyser på 1990-talet har jag givetvis fortsatt att följa den utbildningspolitiska debatten i DN, säger Matilda Wiklund. Någon förändring av debatten tycks inte ha skett, möjligen har den ytterligare spetsats till. Det är intressant att fun-dera över den gemensamma konstruktionen alliansen och DN driver om en skola i kris där lärarna är i behov av stöd. För den politiska linje som förespråkar krav, högre kunskaper och så vidare behövs ett problem till de lösningar man har att erbjuda. Här passar konstruktionen om problemet med skolan i kris och den goda läraren bra. I min avhandling prövar jag inte sanningshalten i konstruktionen men konstaterar att den är stark. Jag hoppas kunna fortsätta att forska om hur olika verklighetskonstruktioner inom utbildningsområdet kan produceras i olika typer av medier.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Matilda Wiklund, telefon 019-30 31 25.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera