Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 november 2006

Fuktmätning i byggnader

Mät rätt! Kan du inte mäta rätt? LÅT BLI! Felaktiga mätresultat är sämre än inga alls. Det menar författarna till den nya boken Fuktmätning i byggnader, Lars-Olof Nilsson, Anders Sjöberg och Åse Togerö vid Lunds tekniska högskola. Boken har tagits fram av Formas i samarbete med Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och bygger på forskningsresultat och författarnas tjugoåriga erfarenheter.

– Om du inte mäter rätt så ska du inte mäta alls, framhåller professor Lars-Olof Nilsson, en av författarna till boken. Mätresultaten används som underlag för beslut om åtgärder, beslut om ansvar etc. Om mätresultaten är felaktiga, är beslutsunderlaget felaktigt och beslutet blir då fel. Om man inte har något underlag alls, är risken mindre att man fattar felaktiga beslut eftersom man då är försiktigare. ­

Boken inleds med en utförlig genomgång av de vanligaste skälen till fukt, och olika teorier till varför fukt uppstår presenteras. Följande kapitel analyserar mätmetoder för fuktinnehåll och fukttillstånd. Därpå illustreras ingående metoder för mätning av temperatur samt mätning av fukt i luften. Boken avslutas med en heltäckande redogörelse av fel och mätosäkerhet.

Tidigare skrifter från FuktCentrum och dess föregångare Fuktgruppen tar upp fukt i allmänhet, materialegenskaper och fukt, fukt i olika byggnadsdelar, fuktdimensionering och tar endast översiktligt upp fuktmätningar. Boken Fuktmätning i byggnader bidrar med konkreta exempel och fyller därmed ett tomrum och behov för att ännu mer minska problemen med fukt i byggandet. Innehållet bygger på tjugo års forskningsresultat och författarnas egna erfarenheter såväl i byggnader som i laboratorieundersökningar. Boken riktar sig yrkesverksamma inom byggbranschen.

Boken kostar 212 kronor inkl moms och kan beställas via Formas nätbokhandel www.formas.se eller från Kundtjänst Formas, tel 08-690 9522, fax 08-690 9550,
e-post: formas.ldi@liber.se. Recensionsexemplar kan beställas från Formas, maria.guminski@formas.se, tel 08-775 4008.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Britt Olofsdotter, britt.olofsdotter@formas.se, 08-775 40 07, 070 495 60 77
Emilie von Essen, eve@formas.se, 08-775 40 08, 0733-50 31 61

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera