Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 november 2006

Få vänner ökar risken för störd sömn

Att ha få personer i sitt sociala nätverk ökar risken för sömnstörningar, både hos män och kvinnor, och därmed också risken för flera sjukdomar, skriver Maria Nordin i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 23 november.

Få vänner på och utanför arbetet kan innebära att man blir mer sårbar för stressande situationer, vilket i sin tur kan leda till störd sömn. Att ha få vänner kan dessutom i sig upplevas som stressande. Avhandlingen bygger på fyra studier av detta fenomen via tre databaser, främst i arbetande befolkning i norra Sverige.

Bl.a. depression, ångest, utmattningssyndrom och hjärt-kärlsjukdom är kopplade till sömnstörningar. Förhållandet mellan sömnstörningar och få vänner samt ett lågt känslomässigt stöd skiljer sig något mellan könen. Fler kvinnor än män som sover dåligt rapporterar att de har få vänner runt omkring sig samt ett lågt känslomässigt stöd. Dessutom är de negativa effekterna av att ha få vänner högre hos kvinnor än hos män.

Hos män trefaldigas risken för sömnstörningar om de upplever en pressad arbetssituation och samtidigt uppger att de har haft få vänner att tillgå under en längre tid eller att det känslomässiga, dvs. det bekräftande och uppskattande, stödet på arbetet har blivit sämre.

Människor använder olika strategier för att hantera upplevd stress. En “dold strategi”, dvs. att gå undan och inte säga ifrån, vid en konflikt med arbetskamraterna verkar kunna minska risken för sömnstörningar hos kvinnor. Men kvinnor som använder sig denna strategi samtidigt som de har få vänner runt omkring sig, löper en nästan fyra gånger ökad risk för störd sömn. Därför verkar det vara bra att ha många vänner att tillgå om man använder den typen av stresshantering, förmodligen för att kunna prata ut och kunna få hjälp i stresshanteringen. Samma mönster syns hos män i konflikt med arbetskamrater och chefer, även om effekten inte är lika stor.

Kvinnor som har få vänner men samtidigt tillämpar en “öppen stresshanteringsstrategi”, dvs. säger ifrån och resonerar direkt med dem som de är i konflikt med, skyddas av den strategin mot de negativa effekter som det låga nätverksstödet kan ge på sömnen. Störd sömn kan också komma att förmedla de negativa effekterna av att ha få vänner i så allvarliga sjukdomar som hjärtinfarkt. Det har observerats hos kvinnor som rapporterar att de har få vänner och som drabbats av hjärtinfarkt

Maria Nordin är uppvuxen i Stockholm men Umeåbo sedan 10 år. Hon är doktorand vid enheten för yrkes- och miljömedicin,
tel. 090-785 17 03,
mobil 070-764 4335
e-post: maria.nordin@envmed.umu.se

Avhandlingen läggs fram torsdagen den 23 november vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin samt Inst. för klinisk vetenskap, Umeå universitet, och har titeln Low social support and disturbed sleep: Epidemiological and psychological perspectives. Svensk titel: Lågt socialt stöd och störd sömn: Epidemiologiska och psykologiska perspektiv.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal 260, byggnad 3A, Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är professor Steven Linton, Örebro Universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera