Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2006

“Alkohol- och droganvändare förmås söka vård av omgivningen”

Det är inte bara på eget initiativ som personer med alkohol- eller drogproblem kommer till missbrukarvården. Jessica Storbjörk, doktorand i sociologi vid Stockholms universitet, visar i sin avhandling att de flesta säger att de har kommit självmant, men de har även upplevt påtryckningar från familj och myndigheter.

Jessica Storbjörk, verksam vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet, har i sin doktorsavhandling i sociologi undersökt hur personer med alkohol- och drogproblem kommer till missbrukarvården, samt hur missbrukarvårdens organisation förändras.

I statistik över samhällets insatser för att hjälpa individuella alkohol- och droganvändare skiljer man ofta mellan den tvångsvård som ges enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och övrig vård som betraktas som frivillig.

– Men den här studien visar att de flesta som kommer till behandling har upplevt olika former av påtryckningar och tvång eller hot om tvångsomhändertagande, vilket har bidragit till att de kom till behandling. Det kan handla om ultimatum från närstående, uppmaningar från sjukvårdspersonal, tillsägelser eller hot om förlorade sociala förmåner från socialtjänsten eller hot om sanktioner från rättsväsendet. De flesta säger att det var deras egen idé, men de har samtidigt upplevt dessa påtryckningar, säger Jessica Storbjörk.

Avhandlingen bygger på en ovanligt stor studie av landstingets beroendevård och socialtjänstens missbrukarvård i Stockholms län. I studien har närmare 1900 personer intervjuats år 2000-2002. Studien Kvinnor och män i svensk missbruksbehandling ger därför god kunskap om hur och varför personer kommer till missbrukarvården.

I avhandlingen studeras också hur missbrukarvårdens organisation förändras genom en fallstudie av hur en stor enhet inom beroendevården privatiserades. Det visar sig att dessa förändringar ofta sker till följd av ekonomiska åtstramningar, professionella strider och olika tillfälligheter, snarare än en följd av aktiva implementeringsförsök vägledda av forskning.

Avhandlingens titel: The social ecology of alcohol and drug treatment: Client experiences in context

Avhandlingen innehåller fyra artiklar.

Kontaktinformation
Mer information:
Jessica Storbjörk nås på tfn 08-161468, 070-756 14 85, e-post jessica.storbjork@sorad.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera