Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 november 2006

Ny luftreningsteknik kan motverka pandemier

Grundarna av företaget Prozeo har tagit emot Vinnovas och Energimyndighetens VINN NU-pris. Företaget, med bas vid Stockholms universitet, har utvecklat en luftreningsteknologi som motverkar spridning av luftburna bakterier och virus.

Specialiserad luftrening är en växande marknad då utbrott av sjukdomar som SARS och fågelinfluensa ökat medvetenheten kring de osynliga hot som kan spridas globalt. Den metod som Prozeo utvecklat renar luft på till exempel sjukhus och i flygkabiner, men kan även fungera som skydd mot biologiska vapen och terrorattacker. Tekniken är relativt billig och enkel. Genom att föra in aktiva ämnen i de håligheter som finns i zeoliter (porösa aluminiumsilikater) skapas en effektiv luftreningsteknik. I zeoliterna sker en långsam frisättning av dessa aktiva ämnen som destruerar virus, bakterier och sporer i luften − resultatet blir steril luft. Systemet är också självgenererande, vilket gör att underhållsbehovet för lösningar baserade på tekniken minimeras.

Bolaget grundades i augusti av Sten Andersson, professor emeritus i oorganisk kemi i Lund, tillsammans med Saeid Esmaeilzadeh, docent vid Institutionen för fysikalisk, oorganisk och strukturkemi, Stockholms universitet, Andreas Jakobsson, Ashkan Pouya och Håkan Benjaminsson.

– Tester som gjorts vid Stockholms universitet visar att tekniken klarar av att avdöda bakterier och sporer i luft, samt inaktivera virus. Prototyper har tagits fram för initiala tester men vidare utveckling bör ske tillsammans med kund för att ta fram marknadsanpassade lösningar, säger Saeid Esmaeilzadeh.

Zeoliter har många användningsområden, bland annat i tvättmedel och katalys inom petrokemisk industri, och det är en av de enklaste och billigaste typerna av zeoliter som används i den aktuella luftreningslösningen. Andra områden som kan bli aktuella är rening av luft i flygkabiner, skolor och daghem. Sjukhus är också ett potentiellt användnings-område. Om luften kan bli renare i byggnader avsedda för patientvård går det att förebygga utbrott av olika infektionssjukdomar som till exempel den så kallade sjukhussjukan. Inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, där hygienkraven är höga, kan även tekniken komma till användning liksom vid desinfektion av luft i forskningslaboratorier där känslig biologisk forskning utförs.

Prozeo ser även tillämpningar inom försvaret, främst som skydd mot biologiska vapen och mot terrorattacker. Samhällsstrategiska myndigheter och företag skulle med Prozeos teknik kunna höja det biologiska skyddet i byggnaderna.

Igår onsdag fick Prozeo ta emot VINN NU-priset som går till nystartade företag som baserar sin verksamhet på forsknings- och utvecklingsresultat. Ytterligare nio företag fick också priset som förutom äran består av 300 000 kronor till varje företag. Prissumman är tänkt att gå till affärsutvecklande aktiviteter inför nästa finansieringssteg. Priset delades ut vid en ceremoni på Munktellmuseet i Eskilstuna. Bakom tävlingen står Energimyndigheten och Vinnova.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, docent vid Institutionen för fysikalisk, oorganisk och strukturkemi, Stockholms universitet, tfn 08-16 12 58, mobil 070-718 70 61, e-post zaida@inorg.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera