Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 november 2006

Nytt EU-projekt bekämpar övervikt bland barn

Inom ett omfattande EU-projekt ska forskare vid Sahlgrenska akademin hitta nya sätt att bekämpa fetma och övervikt bland barn. I Västra Götaland kommer 1500 barn att följas under två år.

Avsikten med det stora europeiska samarbetsprojektet är att studera vad som orsakar den ökade övervikten bland barn och genomföra samordnade förebyggande insatser.
– Ekvationen mellan vad barnen äter och deras fysiska aktivitet måste gå ihop. Det gäller att hitta rätt energibalans, säger professor Lauren Lissner vid Sahlgrenska akademin.

Nästa år inleds en omfattande kartläggning i hela Europa av hälsoförhållandena hos förskolebarn mellan 2 och 4 år och skolbarn mellan 6 och 8 år. Totalt ingår 16 000 barn i åtta europeiska länder.
– Det finns många olika faktorer i barnens liv som påverkar hur de äter, hur mycket de rör på sig och deras tillväxtmönster. Vi ska nu utveckla en metod för intervention som tar hänsyn till så många faktorer som möjligt i barnens hela miljö, säger överläkare Staffan Mårild vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

1500 barn i två västsvenska kommuner ska ingå i den omfattande undersökningen. EU delfinansierar den svenska delen av studien med 800 000 euro.

Antalet överviktiga mellanstadiebarn i Sverige har fördubblats de senaste 20 åren, men i Europa finns det regioner där viktökningstakten gått ännu snabbare.
– Genom att så många länder och så många barn medverkar i studien kan man lättare förstå de nationella skillnaderna. Vi vet inte om skillnaderna verkligen beror på att barn väger mer på vissa platser eller om olika länder bara använt olika undersökningsmetoder, säger Gabriele Eiben, dietist och forskare vid Sahlgrenska akademin.

Epidemiologer, genetiker, kliniker, beteendeforskare, biokemister och samhällsvetare deltar i EU-projektet Idefics (Identification and prevention of dietary and lifestyle-induced health effects in children and infants). Det är ett femårigt forskningsprojekt som samordnas från universitet i Bremen. Förutom Sverige och Tyskland ingår också Belgien, Cypern, Estland, Italien, Spanien och Ungern. Forskningsprojektet ska leda till nya europeiska riktlinjer för det förebyggande arbetet mot barnfetma.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Lauren Lissner, professor i epidemiologi vid Sahlgrenska akademin, telefon: 031-773 68 47, e-post: lauren.lissner@medfak.gu.se
Staffan Mårild, överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, telefon: 031-343 10 00, e-post: staffan.marild@vgregion.se
Gabriele Eiben, forskare i epidemiologi vid Sahlgrenska akademin, telefon: 031-773 68 46, e-post: gabriele.eiben@medfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera