Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 november 2006

Han blir professor i industriell materialåtervinning

Förste innehavaren av Stenas professur i industriell materialåtervinning är nu utsedd. Det blir Christian Ekberg, docent i kärnkemi vid Chalmers.

I våras blev det klart att professuren skulle inrättas vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Stena Metall garanterar finansieringen i 10 år, som ett nytt steg i sin satsning på att utveckla resurssnåla processer för materialåtervinning.

Christian Ekberg har fått sin grundutbildning och även disputerat vid Chalmers. Under senare år har han arbetat med separation av ämnen i kärnavfall, och även metoder för industriell återvinning av metaller från avfallet.
Metoderna är desamma för andra tillämpningar.

– Till en början vill jag stödja mig på två ben för att bygga upp professurens område. Det ena är att utveckla möjligheterna till återvinning av ädelmetaller från bilkatalysatorer. Ett annat angeläget område är förbränningsaska. Där lakas metaller ut askan innan den kan spridas, och ur den kvarvarande metallsörjan som idag bara deponeras kan man återvinna en hel del, säger Christian Ekberg.

Dessa två områden kommer Christian Ekberg sätta igång med så snart han tillträder den 1 januari. I framtiden är exempelvis återvinning av elektronikskrot en intressant vidareutveckling. Tanken är att bygga upp ett kompetenscentrum som samordnar och tar vara på kunskap såväl inom som utom Chalmers.

Inriktningen på professuren är unik och fyller ett tomrum i forskarvärlden. De utvecklingsområden som Stena Metall nämner är återvinning av sällsynta metaller samt återvinning av metaller och plast ur avfall som idag läggs på deponi eller förbränns.

– Det känns väldigt bra att man efter en omfattande rekryteringsprocess funnit en blivande professor som disputerat inom metallåtervinningsområdet, och dessutom kommer från Chalmers, säger Christer Forsgren, miljö- och teknikchef på Stena Metall.

FAKTA Materialåtervinning
Med materialåtervinning förädlas avfallet till en resurs som kan återanvändas om och om igen i kretsloppet istället för att förbrännas eller deponeras. Materialåtervinning innebär betydande miljövinster.

FAKTA Stena Metallkoncernen
Stena Metall är Nordens ledande återvinningsföretag. Med väl utvecklade processer, och logistiklösningar hanteras järn, metaller, returpapper, plast, WEEE-avfall, farligt avfall och övrigt verksamhetsavfall. Verksamheten bedrivs på mer än 230 platser i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Tyskland, Österrike och Ryssland.
www.stenametall.com

BILDER finns att ladda ned här
http://chalmersnyheter.chalmers.se/bildermedia/bildkategori.jsp?category=212

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Christian Ekberg, docent, Kärnkemi, Institutionen för kemi- och biovetenskap
Tel: 031-772 28 01
che@chalmers.se

Stena Metall AB
Christer Forsgren, miljö- och teknikchef Stena Metall
031-775 20 19, 070-775 20 19
christer.forsgren@stenametall.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera