7 november 2006

KTH samtalar med Pakistan om tekniskt universitet

Under två dagar besöker Pakistans minister för teknik och vetenskap, professor Atta ur Rahman, Sverige och KTH. Diskussioner med KTHs ledning om framtida samarbeten inom utbildning och teknikutveckling står högt på dagordningen under besöket.

– Besöket är ett viktigt led i Pakistans arbete med att utveckla och stärka den egna tekniska ingenjörsutbildningen, en utveckling där KTH deltar aktivt, säger Ramon Wyss, vicerektor för internationella utbildningsfrågor på KTH.

Pakistan ska inom de närmaste åren starta 6 nya tekniska universitet, som etableras med hjälp av konsortier från 6 olika länder. Projektet går under namnet “Engineering Pakistan” med målet att utbildning och forskning ska lyfta landets industriella och mänskliga potential.

– KTH är en av Pakistans partner i detta projekt och ska ansvara för utveckling av ett tekniskt universitet i Sialkot, som ligger norr om Lahore och är ett centrum för pakistansk tillverkningsindustri. En tomt på cirka 2 kvadratkilometer har redan iordningställts och enligt planerna ska de första studenterna börja sin utbildning 2008, säger Ramon Wyss.

Som ett led i arbetet med att öka kontakterna med svenskt näringsliv kommer professor Rahman och den pakistanska delegationen också att träffa representanter för Ericssons ledning under sitt Sverigebesök.

Även samtal med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) ordförande Lena Treschow-Torell, utbildningsminister Lars Leijonborg och tidigare utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky står på programmet.

Kontaktinformation
Mer information: Ramon Wyss, 08-5537 8210, wyss@nuclear.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera