6 november 2006

Små barn bör inte få solkräm med bensofenon-3

Solkräm med bensofenon-3 skyddar effektivt mot både UVA- och UVB-strålning, men dessa krämer bör inte ges till små barn. För vuxna kan det dröja flera dagar efter solsemestern innan ämnet försvunnit ur urinen. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Bensofenon-3 ger effektivt skydd mot både UVA- och UVB-strålning. Ämnet har funnits sedan 1980-talet.
– Bensofenon-3 har varit omdebatterat och är därför ovanligt som aktiv substans i svenska solskyddskrämer. Det är synd, eftersom det finns så få ämnen som skyddar bra mot UVA-strålning, säger hudläkaren Helena Gonzalez.
Det är känt att bensofenon-3 kan orsaka kontakteksem men kunskapen om andra biverkningar är begränsad.

I studien fick 26 personer smörja in hela kroppen morgon och kväll i fem dagar med solkräm som innehöll 4 % bensofenon-3. Varje dag lämnade försökspersonerna också urinprov.
– Vi ville att användningen skulle påminna om det som är normalt när man är på en vanlig solsemester, säger Helena Gonzalez.

Urinproven fortsatte efter det att försökspersonerna slutat använda solkrämen. Efter fem dagar innehöll urinen fortfarande bensofenon-3. Resultaten tyder på att ämnet lagras i kroppen. Den totala mängden utsöndrat bensofenon-3 var i genomsnitt 3,7 %.
– Vi vet inte hur länge det lagras eller vilken betydelse det har, men för säkerhets skull tycker jag att föräldrar med små barn bör undvika att smörja in sina barn med solkräm som innehåller bensofenon-3, säger Helena Gonzalez.
Barn under två år har inte till fullo utvecklat de enzymer som tros bryta ner bensofenon-3. Teorin är att små barn därför har svårare att göra sig av med ämnet.

Avhandlingen visar också att flera vanliga solkrämer bryts ner av solljus. I testet ingick sju solkrämer som finns att köpa i vanliga butiker. Solkrämernas fotostabilitet mättes efter 30, 90 och 120 minuter. För tre av de sju solkrämerna försämrades skyddet mot UVA-strålning med mer än 20 %. En av krämerna försämrades så mycket efter bara 30 minuter.
– I första hand ska man använda kläder och skugga för att skydda sig mot solens skadliga effekter. Solkrämer bör bara användas som ett komplement, säger Helena Gonzalez.
Några av de kommersiella solkrämerna har förändrat sitt innehåll sedan testet utfördes, men det är okänt om krämernas fotostabilitet blivit bättre av förändringarna.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för dermatologi och venereologi
Avhandlingens titel: Studies of Sunscreens: Percutaneous Absorption of Benzophenone-3 and Photostability

Avhandlingen försvaras fredagen den 10 november, klockan 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Helena Gonzalez, leg. läkare, telefon: 031-342 18 63, e-post: helena.gonzalez@vgregion.se
Handledare:
Docent Ann-Marie Wennberg, telefon: 031- 342 10 00, e-post: ann-marie.wennberg@vgregion.se
Professor Olle Larkö, telefon: 031-342 10 00, e-post: olle.larko@derm.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera