Artikel från Mittuniversitetet
6 november 2006

Skogen en stor tillgång även i framtiden

Mittuniversitetet är en av Sveriges främsta aktörer när det gäller forskning om skogen som resurs. Sedan flera år ordnas årligen en informationsdag där inbjudna föreläsare och forskare presenterar intressant forskning inom området. Årets informationsdag infaller den 7 november.

– Vid årets informationsdag presenterar några av Mittuniversitetets forskarstuderande sin forskning och sina resultat för andra forskare i branschen och allmänheten, säger professor Myat Htun och fortsätter. De bedriver forskning som knyter an till profilområdet Skogen som resurs.

Forskning om Skogen som resurs berör skogsråvarans nyttjande i flera led, men även områden som ekologi och biologisk mångfald. Studierna omfattar produktion av fiber- och träbaserade produkter till dess användning som till exempel papper, konstruktionsmaterial och biobränsle. Även skogsekosystemets funktioner studeras för att uppnå ett uthålligt skogsbruk.

– Skogen har varit och är av stor betydelse för människans hälsa och utveckling. Även i framtiden kommer skogens skötsel, förvaltning och utnyttjandet ha stor betydelse för oss människor, säger Myat Htun. Dagens program berör direkt eller indirekt detta tema.

Idealbilden för forskningsprofilen Skogen som resurs är att skapa en kunskapsplattform för forskning om hur skogsresurserna kan användas uthålligt, miljömässigt och kostnadseffektivt.

Vid årets informationsdag medverkar även företrädare för näringslivet som Jan Åström, VD, SCA och Kaj Rosén, SkogForsk.

Mer information och program finns på www.miun.se/aktuellt

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Myat Htun, professor Mekanisk massateknik, telefon 070-637 46 82
Ulla Lundström, professor Analytisk kemi, telefon 070-209 03 25

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera