Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2006

Mat for Livet on the Road

Först kom forskarrapporten, sedan Peter Sylwans bok. Nu är det på initiativ av Formas och LivsmedelsSverige dags för turné. Syftet är att sätta mer fokus på frågor om maten och hälsan i framtiden. Högskolan i Kalmar, Högskolan Kristianstad och universiteten i Göteborg och Umeå öppnar dörrarna till forskarvärlden för ungdomar, skolpersonal och allmänhet.

Syftet med “Mat för Livet” var att i ett globalt framtidsperspektiv presentera olika forskares framtidsbilder. En tvärvetenskaplig grupp av yngre forskare bildades. De presenterade sina visioner för äldre forskare och näringslivet. Forskarna fick sedan tillfälle att bearbeta sina visioner ytterligare och så småningom växte forskarrapp-orten “Mat för Livet – om framtidens livsmedel” fram. I rapporten går man på djupet kring frågor om bl.a. maten som medicin, kopplingarna mellan maten, miljön och folkhälsan och kraven på framtidens livsmedelsproduktion.

Vetenskapsjournalisten Peter Sylwan fick dessutom i uppdrag att skriva en mer personlig bok utifrån sina reflektioner om framtiden med utgångspunkt från forsk-arnas visioner. Boken “Mat för livet 2025” är en spännande framtidssyn där det globala vävs ihop med det lokala, och där tilliten mellan människor blir en grundbult.

Nu är det alltså dags att möta en bredare publik. I ett kunskapssamhälle är detta mycket viktigt. Konsumenterna förväntas göra kloka och medvetna val med betydelse både för sin egen och andras hälsa. Konsumenten har säkert mycket att lära av forskarna, men lika säkert är att det omvända förhållandet också gäller. Forskarna har mycket att lära av hur konsumenterna uppfattar deras budskap. Därför blir dessa möten givande för båda parter.

Universiteten och högskolorna bjuder på många av sina bästa och mest intressanta forskare, av vilka några också medverkade i “Mat för livet”. I Kalmar medverkar Alejandra Vásquez och pratar om probiotika och i Kristianstad Annika Olsson som pratar om maten som livsmedel, dödsmedel eller friskmedel. I Göteborg sätts fokus på skolans roll för ungdomarnas hälsa och där medverkar bl.a. universitetsadjunkt Henriette Philipson. Från Umeå universitet medverkar universitetslektor Christel Larsson och kopplar ihop barns matvanor med den framtida hälsan. Turnén börjar i Umeå den 17 november och slutar för i år, den 12 december i Kristianstad.

Forskarrapporten kan hämtas digitalt via nedanstående hemsidor. Rapporten kan också beställas i tryckt form hos Formas, liksom Peter Sylwans bok.

Kontaktinformation
För mer information:

Kjell Lindqvist, kjell.lindqvist@formas.se
08-775 40 04 www.formas.se

Ingela Hallberg, LivsmedelsSverige
018-67 24 56, ingela.hallberg@lmv.slu.se
www.livsmedelssverige.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera