Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 november 2006

Satsning på forskning om dyslexi och minne

Forskare vid Karolinska Institutet har tilldelats två av fyra större anslag från svenska forskningsfinansiärers satsning på “Lärande och minne hos barn och unga”. Sammanlagt 28 miljoner kronor går till KI-forskning om dyslexi och om minnets utveckling hos barn.

Docent Torkel Klingberg, Karolinska Institutet, leder ett samarbete med Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm samt Göteborgs universitet som erhåller 16 miljoner kronor för sin forskning om hjärnans och minnets utveckling hos barn. Utvecklingen av olika typer av minne, perception, kognition och lärande studeras hos barn och unga vuxna och kopplas till biologiska och omgivningsfaktorer. Olika sätt att förstärka utvecklingen av exempelvis arbetsminnet studeras också.

Professor Juha Keres forskningsgrupp vid Karolinska Institutet erhåller 12 miljoner kronor för sin forskning om dyslexins biologiska orsaker. Keres forskargrupp har hittills beskrivit de två första generna som kan kopplas till dyslexi och söker nu efter ytterligare gener. Resultaten kan bland annat användas för att utveckla metoder för bättre diagnostik av dyslexi.

Forskningsanslagen delas ut inom ramen för satsningen “Lärande och minne hos barn och unga” som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Anslagen avser 3 års forskning med möjlighet till 2 års förlängning efter vetenskaplig utvärdering. Se: http://www.learningandmemory.se/

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Docent Torkel Klingberg, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet,
tel 08-517 761 18, torkel.klingberg@ki.se

Professor Juha Kere, institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet,
tel 08-608 91 58, 0734 213 550, juha.kere@biosci.ki.se

Karolinska Institutets presstjänst, tel 08-524 86077, ulla.bredberg@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera