Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 november 2006

Fler vill läsa vid Stockholms universitet

Enligt ny statistik över ansökningar till vårterminen vid Stockholms universitet har antalet sökande ökat med drygt 1 300 – eller 6,3 procent – sedan vårterminen 2006. Att sökanden från och med vårterminen 2007 kan anmäla sig genom portalen Studera.nu är en viktig orsak bakom ökningen.

Det totala antalet sökande till programutbildningar vid Stockholms universitet har ökat med nästan 57 procent.

– Att vi ökar så pass kraftigt för våra utbildningslinjer beror sannolikt till stor del på den exponering som vi får när anmälan sker via studera.nu. Det har blivit enklare att anmäla sig, säger Mattias Wickberg, Studentbyrån, Stockholms universitet.

Antalet förstahandssökande till programutbildningarna minskar dock vilket, enligt Mattias Wickberg, också kan ha sin förklaring i studera.nu. De sökande måste nu välja redan vid ansökningstillfället vilket program de önskar söka i första hand. Tidigare så kunde de även lämna in en separat ansökan till Stockholms universitet. En sådan sökande kunde därför bli “dubbelbokad” som förstahandssökande både till Stockholms universitet och till ett annat lärosäte via Verket för högskoleservice (VHS). Detta är inte längre aktuellt eftersom samtliga utbildningsprogram nu söks via Studera.nu och bara ett förstahandsalternativ kan registreras.

Intresset för att läsa vid Stockholms universitet fortsätter att öka bland de yngsta sökande. Antalet sökande i ålderkategorin under 20 år är 37 procent högre än vårterminen 2006 och deras andel bland det totala antalet sökande har ökat till 9 procent. Kvinnorna fortsätter att dominera bland de sökande. I likhet med föregående år är två av tre sökande kvinnor.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Ingrid Sundberg, avdelningsdirektör, tfn 08-16 22 48, e-post ingrid.sundberg@sb.su.se
Mattias Wickberg, byrådirektör, tfn 08-16 34 40, e-post mattias.wickberg@sb.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera