Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 november 2006

Distriktsläkarna -viktig resurs för rökstopp

Allt fler distriktsläkare i Norge tar sig tid att samtala med sina patienter om de hälsovinster man får genom rökstopp. Den ökade motivation till dessa samtal tror man beror på en rad strategiska, nationella och lokala åtgärder. Det visar en magisteruppsats från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Under perioden 2001-2004 har man i Norge genomfört en rad åtgärder för att få ner tobakskonsumtionen. Det har varit massiva informationskampanjer och debatter både i medier och fackliga tidsskrifter. Man har bland annat infört förordningar som påverkar tillgängligheten på tobak, rökförbud på gymnasieskolor, även givit mer betalt till de läkare som tar upp rökvanor med patienterna som har rökrelaterandesymtom och sjukdomar. Dessutom infördes allmänt rökförbud på restauranger 2004.

Anne Kari Thomassen som är rådgivare på Fylkemannen/Länsstyrelsen i Aust-Agder fylke/län har i en studie tittat närmare på resultaten i Vest- och Aust-Agder.

– Positiva effekter på enskilda aktioner går inte att avläsa, men det verkar vara de sammanlagda aktiviteterna som tillslut givit distriktsläkarna motivation att ta sig tid till samtal om rökningens påverkan på hälsan med sina patienter, säger Anne Kari Thomassen.

Att hälsovinsterna är stora vet de flesta men uppsatsen visar också att det fortfarande förkommer läkare som är osäkra på om rökning verkligen är så hälsofarligt. Även om antalet är få är det en viktig information att välutbildad medicinsk personal inte tar riskerna på allvar. Hon tror att en förklaring kan vara att dessa bagatelliserar problemen för att de själva röker eller har rökt.

– Men trots denna positiva tendens menar fortfarande en tredjedel av fylkenes/länens läkare att de inte har tid att prata om rökvanor. Detta borde vara en sporre för hälso- och sjukvårdsmyndigheterna, att bidra till att läkarna uppmanas prioritera dessa samtal och dessutom får bättre med tid till att hantera denna viktiga fråga med sina patienter, säger Anne Kari Thomassen.

Hennes uppsats visar också att det är signifikant fler läkare som själva tar sig tid till att hjälpa sina patienter till ett rökstopp istället för att slussa dem vidare till specialkliniker. Hon menar att detta kan vara ett tecken på att de har börjat inse att de själva har en god kompetens och viktig uppgift i denna komplicerade livsstilsförändring. Distriktsläkaren är dessutom ofta den som träffar patienten i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet på rökrelaterade sjukdomar.

Studien är ekonomiskt stöttad av “Sosial- og helsedirektoratet” i Norge.

Master of Public Health vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap NHV i Göteborg
MPH 2006:20 länk till uppsatsen på vår hemsida
Uppsatsens titel: Primærlegen og den røykende pasient

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Anne Kari Thomassen Rådgivare Fylkesmannen Aust-Agder i Arendal,
Telefon: 00 47 370 17644 mobil 00 47 402 48502 e-mail: akt@fmaa.no

Handledare:
Kommunelege Tore Ytterdahl, Lillesand kommune, telefon: 00 47 372 61500, e-mail: tore.ytterdal@lillesand.kommune.no
Overlege Frode Gallefoss, Sørlandets sykehus HF, telefon: 00 47 380 73000, e-mail: frode.gallefoss@sshf.no

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera