Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 november 2006

Karolinska Institutets nya professorer 2006

På torsdagen den 2 november håller Karolinska Institutet sin årliga installationshögtid i Berwaldhallen i Stockholm.

Vid denna högtid presenteras Karolinska Institutets 32 nya professorer varav 11 är adjungerade och två är gästprofessorer. De avgående professorerna avtackas och akademiska priser delas ut, bland annat Lennart Nilsson Award.
Här nedan är förteckningen över nya professorer, adjungerade professorer, gästprofessorer och avgående professorer samt pristagare.


NYA PROFESSORER

Jan Albert
Smittskydd, ssk klinisk virologi

Kyllike Christensson
Reproduktiv omvårdnad och perinatal omvårdnad

Johan Ericson
Utvecklingsbiologi med särskild inriktning mot det centrala nervsystemet

Maria Feychting
Epidemiologi

Gilberto Fisone
Neurovetenskap

Anders Franco-Cereceda
Thoraxkirurgi

Johan Hallqvist
Socialmedicin, ssk socialepidemiologi och hälsopolitik

Christina Helging Opava
Sjukgymnastik

Jan-Inge Henter
Klinisk barnonkologi

Bjarne Jansson
Socialmedicin

Jesper Lagergren
Kirurgi med inriktning mot klinisk epidemiologi

Paul Lichtenstein
Genetisk epidemiologi

Jan van der Linden
Thoraxanestesiologi och intensivvård

Marianne Schultzberg
Klinisk neurovetenskap

Åke Sjöholm
Experimentell endokrinologi

Carl-Magnus Stolt
Medicinsk humaniora

Carol Tishelman
Omvårdnad

Marie Wahren-Herlenius
Experimentell reumatologi

Arne Östman
Molekylär onkologi med inriktning mot experimentell cancerterapi


ADJUNGERADE PROFESSORER

Maria Albertsson
Onkologi

Ratan Bhat
Neurodegenerativa sjukdomar

Johan Giesecke
Infektionsepidemiologi

Gunilla Hedlin
Barn- och ungdomsallergologi

Bernt Lindelöf
Dermatologi

Claes Mercke
Radioterapi

Björn Petrini
Klinisk mikrobiologi

Leif Ryd
Ortopedi

Karin Schenck-Gustafsson
Kardiologi

Nils Gunnar Wahlgren
Neurologi

Charlotta Zetterström
Oftalmiatrik


GÄSTPROFESSORER

Lars-Owe Dahlgren
Medicinsk pedagogik

Håkan Hult
Medicinsk pedagogik


EMERITI (professorer som går i pension)

Birgit Angmar-Månsson
Bengt Björkstén
Tomas Hökfelt
Giorgio Innocenti
Andris Kreicbergs
Folke Lagerlöf
Britt-Marie Landgren
Hans Ringertz
Lars Rydén
Kjell Rådegran
Torgny Svenberg
Töres Theorell
Birger Winbladh
Bengt Wretlind


PRISTAGARE

MED DR AXEL HIRSCHS PRIS
Roland S Johansson, professor vid Umeå universitet

ERIC K. FERNSTRÖMS PRIS
Lars Holmgren, docent vid institutionen för onkologi-patologi

YNGVE ERICSSONS PRIS
Adrian Lussi, professor vid universitetet i Bern, Schweiz
Jorma Tenovuo, professor vid Åbo universitet, Finland

TORE ANDERSSONS PRIS FÖR EPIDEMIOLOGISK FORSKNING
Hans-Olov Adami, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

ÅNGPANNEFÖRENINGENS PRIS FÖR KUNSKAPSSPRIDNING
Hans Rosling, professor vid institutionen för folkhälsovetenskap

LENNART NILSSON AWARD 2005
Satoshi Kuribayashi, fotograf från Japan

KAROLINSKA INSTITUTETS PEDAGOGISKA PRIS
Lene Martin, universitetslektor, institutionen för klinisk neurovetenskap
Aino Fianu Jonasson, universitetslektor, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

KAROLINSKA INSTITUTETS ETIKPRIS
Gunilla Nordenram, universitetslektor vid institutionen för odontologi

KAROLINSKA INSTITUTETS PRIS FÖR FORSKNING I MEDICINSK PEDAGOGIK
Ronald M Harden,
professor och Director of Education, International Virtual Medical School, Dundee, Skottland

Kontaktinformation
För ytterligare information om evenemanget kontakta:
Ceremonimästaren Agneta von Bahr, telefon 070-688 65 82.
Karolinska Institutets pressjour, telefon 08-524 86077, e-post: ulla.bredberg@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera