Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 oktober 2006

Ohälsa bland arbetslösa i ny avhandling

Personer utan arbete upplever sig ha sämre hälsa än andra i samma ålder och har också större risk för depression, mental och fysisk utmattning och för tidig död. Därför är det viktigt att hälso- och sjukvårdens beredskap för arbetslösas ohälsa förbättras. Det menar Annika Åhs som försvarar sin avhandling i socialmedicin vid Uppsala universitet den 3 november.

Det är viktigt att studera hur hälsan i befolkningen påverkas av att många personer är arbetslösa, eller utanför arbetskraften (i arbetslöshetsåtgärder, i studier). Hälso- och sjukvården bör spela en roll för att förbättra hälsan hos personer som inte är förankrade på arbetsmarknaden för att öka chansen till återgång i arbete. Därför är det också angeläget att undersöka om arbetslösa får vård som är i linje med deras vårdbehov.

Annika Åhs har i sin avhandling undersökt självskattad hälsa och mortalitet bland personer med och utan arbete, under en period med hög respektive låg arbetslöshet. Hon har också studerat vårdutnyttjande och upplevda vårdbehov i relation till om man arbetade eller inte. Syftet var att undersöka vilka hälsoproblem som leder till att man söker eller avstår från att söka vård, liksom vilka andra faktorer som kan underlätta eller försvåra kontakter med vården.

Resultaten visar att arbetslösa oftare skattade sin hälsa som dålig, eller som sämre än hälsan hos andra i samma ålder. De hade en högre risk för depression och mental och fysisk utmattning, samt en högre risk att dö inom 8 år efter mättillfället. Fler grupper av de arbetslösa rapporterade ohälsa när arbetslöshen var hög, än när den var låg.

– Resultaten tyder på att ohälsa bland arbetslösa definitivt är ett folkhälsoproblem när arbetslösheten är hög, säger Annika Åhs.

Avhandlingen visar också att många som inte arbetade hade kontaktat vården, samtidigt som de i högre utsträckning hade avstått från att kontakta en läkare trots att de upplevde ett behov av vård. Framför allt gällde detta vid psykiska symptom. De arbetslösa rapporterade också att lägre kostnader för vården skulle underlätta kontakterna med vården.

– Det är viktigt att utveckla hälso- och sjukvårdens beredskap att hantera psykiska och psykosociala behov hos arbetslösa. En strategi kan vara att öka antalet anställda med kompetens på detta område, en annan att förbättra samarbetet mellan institutioner som är i kontakt med personer som inte är förankrade på arbetsmarknaden.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Annika Åhs på tel:018-611 22 91, 070-340 08 02, e-post: Annika.Ahs@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera