Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 oktober 2006

Det kommunala marknadsutnyttjandet

Kommuner överlåter ofta service- och välfärdsproduktion på privata leverantörer. Har det någon betydelse för effektiviteten? Och varför anlitar vissa kommuner externa leverantörer i så mycket högre utsträckning än andra?Detta är frågor som behandlas i en avhandling författad av Tobias Johansson, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Vad utmärker egenregiproduktion och nyttjandet av externa leverantörer och i vilka fall är det ena att föredra framför det andra? Har valet av organiseringssätt någon betydelse för de kommunala verksamheternas kostnader?

För att söka svar på frågorna används förklaringar som blivit vanliga vid studiet av företags strategier med vilken verksamhet som skall bedrivas inom den egna organisationen och vilka verksamheter som skall läggas ut på underleverantörer.
Det har visat sig att det är verksamhetens komplexitet som avgör gränsdragningen mellan marknad och den egna organisationen. Komplex verksamhet bör inordnas inom den egna organisationen medan mindre komplex verksamhet bör handlas upp på marknader om målet är att minimera kostnaderna.
Av detta följer att verksamhet som är komplex, men som handlas upp på marknader förväntas leda till ökade kostnader jämfört med alternativet att sköta verksamheten i egenregi.

Undersökningen av de svenska kommunernas agerande, som grundar sig på statistiskt material över Sveriges alla kommuner, visar att den kommunala praxisen avseende nyttjandet av underleverantörer skiljer sig åt stort inom kommunsektorn.
Det är fortfarande den traditionella förvaltningsorganisationen med egenregiproduktion som dominerar, men vissa kommuner använder sig i väldigt stor utsträckning av externa underleverantörer för att leverera service och välfärdstjänster till brukare och invånare.
Undersökningen visar främst att den kommunala praxisen i viss mån följer de mönster som identifierats på företagsmarknader och att det har betydelse hur kommunerna väljer att producera den service och de tjänster som de är ålagda att leverera.
De kommuner som väljer att nyttja underleverantörer i mindre utsträckning än vad teoretiska modeller visar att de bör göra uppvisar något högre kostnader. Även de kommuner som har ett stort överutnyttjande av underleverantörer uppvisar något högre kostnader.
Mycket annat påverkar också i vilken mån kommuner väljer använda sig av underleverantörer. Främst belägenhet i storstadsområde och vänstermajoritet i fullmäktige har tydliga effekter, där vänsterstyre tenderar att leda till ett mindre nyttjande av underleverantörer medan belägenhet i ett storstadsområde tenderar att leda till ett mer omfattande användande av underleverantörer.

Avhandlingens titel: Förvaltningens gräns mot marknaden. Om mekanismer bakom och effekter av kommunernas marknadsutnyttjande.

Fakultetsopponentens namn: professor Sven Haugland, Handelshögskolan i Bergen.
Tid och plats för disputation: Fredagen den 3:e november 2006, kl. 10.15, Hörsal Dragonen,
Sprängkullsgatan 19, Göteborg.
Avhandlingen kan beställas hos Förvaltningshögskolan www.spa.gu.se för 200 kronor exkl. moms.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Tobias Johansson tel 031-773 1277 (arb). Tobias.johansson@spa.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera