Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 oktober 2006

“Stort behov av lugn utomhuslek hos barn”

Barn har mycket starka och känslomässiga band till sin utemiljö och de upplever miljön med alla sinnen till skillnad från vuxna som ofta använder enbart det visuella. Men de har ofta svårigheter att kommunicera sin kunskap på ett sätt som vuxna förstår. Det visar en ny avhandling vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

– Det är centralt att vuxna förstår hur barn kommunicerar sina erfarenheter av miljön. Det är det enda sättet som barn kan ges det inflytande över den fysiska planeringen som de har rätt till enligt Barnkonventionen. Detta efterlevs mycket bristfälligt idag och ingen instans tar det övergripande ansvaret för barns utemiljöer, säger Sofia Cele, doktorand vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Sofia Cele har genom olika metoder – till exempel intervjuer, teckningar, fotografering och promenader – undersökt hur mellanstadiebarn i Sverige och England berättar om sin utemiljö. Resultaten visar tydligt hur förmågan att kommunicera är kopplad till aktivitet. Vissa skillnader fanns mellan de olika länderna. De engelska barnen hade en mer utvecklad social förmåga vilket gjorde intervju till en lättare metod än i Sverige. De svenska barnen hade i sin tur något lättare att rita sina upplevelser än de engelska. Men det var metoder som promenader och fotografering där barnen var aktiva utomhus som gav mest detaljrikt och tillförlitligt resultat.

– De platser som barn använder för lek och utforskande i sin vardagsmiljö är viktiga för deras välmående. Men sociala rädslor och en ökande förtätning av den fysiska miljön innebär att många barn har begränsad rörelsefrihet, säger Sofia Cele.

I avhandlingen visas hur barn i båda länderna vill ha möjlighet att vistas på många olika platser och med varierad utformning. Deras upplevelser är knutna till alla sinnen, i jämförelse med vuxna som ofta begränsar upplevelser till det visuella. Barnen uttrycker starka behov av platser utomhus som ger möjlighet till lugn och ro, ofta gröna platser. Många klagar också över stress och att de har för många fritidsaktiviteter för att kunna leka själva utomhus. De engelska barnen var mer bekymrade över sociala faktorer, medan de svenska mer tydligt reagerade över trafikproblem.

Avhandlingens title: “Communicating Place: Methods for Understanding Children’s Experience of Place”. Disputationen sker fredagen den 27 oktober kl 10.15 i De Geersalen, Geovetenskapernas hus, Svante Arrenius väg 8 A, Stockholms universitet.

Kontaktinformation
Mer information:
Sofia Cele, tfn 08-16 48 56, mobil 070-313 96 09, eller e-post sofia.cele@humangeo.su.se

För bild eller avhandlingen kontakta:
Maria Erlandsson, presschef Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera