Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 oktober 2006

Nio miljoner till forskning inom samhällsvetenskap och humaniora

Umeå universitet har av Vetenskapsrådet fått nära nio miljoner kronor för forskning inom samhällsvetenskap och humaniora. Dessutom får Lars Nyberg Vetenskapsrådets långsiktiga stöd till ledande forskare, som totalt fyra forskare inom området får.

Det är ännu inte beslutat om hur stort stödet till Lars Nyberg blir men maxbeloppet är sex miljoner kronor under en sexårsperiod.

-Det känns väldigt kul och hedrande, säger han.

Lars Nyberg, som är professor i neurovetenskap vid institutionen för Strålningsvetenskaper, studerar hur hjärnan fungerar genom hjärnavbildningsstudier.

– Det är ett oerhört fascinerande studieområde. Det finns dessutom många sjukdomar, exempelvis demenssjukdomar och parkinson, som drabbar hjärnan och därför är det ett viktigt forskningsområde.


Nedan följer en lista över övriga forskningsprojekt som fått medel. Mer information om projekten finns i Vetenskapsrådets projektdatabas [http://vrproj.vr.se] och kontaktuppgifter till forskarna finns i universitetets personalkatalog [http://wixi.umu.se]. Bidragsbesluten om utbildningsvetenskap, medicin, teknik och naturvetenskap har ännu inte fattats.

Arbete och åldrande: en jämförande studie av attityder till arbete i livets olika skeden.
Carl Hult, fil dr i sociologi, får sammanlagt 1 164 000 kronor i bidrag under två år för projektet.

Meningsfulla föremål: materiell kultur och kontext i norra Norrland 4500-3500 f. Kr.
Anders Olofsson, fil dr i arkeologi, får sammanlagt 1 731 000 kronor under tre år för projektet.

Exekutiva funktioner och hjärnavbildning: Karakterisering av specifika komponenter och träningseffekter hos yngre och äldre individer.
Jonas Persson, doktor i psykologi, Umeå universitet/University of Michigan, får sammanlagt 900 000 kronor i bidrag under tre år för projektet.
Kontaktinformation: perssonj@umich.edu

Inter-kommunal välfärdstjänsteuniformitet och rollen av decentralisering i de skandinaviska och andra västeuropeiska länderna
Dietmar Rauch, fil dr i sociologi, får sammanlagt 1 746 000 kronor under tre år för projektet.

Nyttan av närhet
Kerstin Westin, docent i kulturgeografi, får sammanlagt 1,8 miljoner kronor under tre år för projektet.

Metodutveckling för analys och utvärdering av datorbaserade kunskapsprov
Marie Wiberg, fil dr i statistik, får sammanlagt 1,2 miljoner kronor i bidrag under tre år för projektet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta gärna Lars Nyberg, professor i neurovetenskap vid institutionen för Strålningsvetenskaper.
Tel. 090-785 3364

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera