Artikel från Umeå universitet
24 oktober 2006

Fler väljer högskolan

Lönen påverkas inte av ditt val av studieort och det ökade antalet studieplatser har lett till att en bredare grupp i samhället väljer att läsa på högskolan. Det konstaterar nationalekonomen Kent Eliasson i sin avhandling.

Sannolikheten att någon börjar plugga på universitet eller högskola ökar när tillgängligheten till högre utbildning förbättras. De senaste decenniernas utbyggnad och geografiska decentralisering av högskolan har lett till att även de som tidigare bott långt från ett lärosäte numera väljer att plugga vidare. Den ökade tillgängligheten har även bidragit till att den geografiska och sociala snedfördelningen bland högskolestudenterna har jämnats ut.

Betydelsen av närheten till högskolan skiljer sig åt mellan olika grupper av potentiella studenter. Det spelar störst roll för personer vars föräldrar har kort utbildning eller låga inkomster och för personer som inte läst något av de längre teoretiska gymnasieprogrammen.

Kent Eliasson har också analyserat vilken lön studenter, som examinerats från landets universitet och högskolor, har sju år efter examen. Han har tagit hänsyn till exempelvis skillnader i studieförmåga och föräldrabakgrund samt skillnader i utbildningens inriktning och längd när han har analyserat materialet.

– Valet av lärosäte påverkar inte lönen, säger Kent Eliasson.
Vid första anblicken verkar det visserligen som om studenter från gruppen “äldre universitet” tjänar mer per år jämfört med studenter som examinerats från gruppen “övriga mindre högskolor.

– Men det beror på att sammansättningen av studenter skiljer sig åt mellan de olika universiteten och högskolorna. Om man tar hänsyn till typ av utbildning och de egenskaper studenterna har med sig in i utbildningen, ger studier vid de olika lärosätena samma effekt på inkomsten efter examen, säger Kent Eliasson.

Kent Eliasson är uppvuxen i Östersund och arbetar för närvarande som forskare på Arbetslivsinstitutet i Östersund.

Kontaktinformation
För mer information eller intervju, kontakta gärna
Kent Eliasson, Arbetslivsinstitutet, Östersund
tel 063-55 13 33 eller e-post kent.eliasson@arbetslivsinstitutet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera