23 oktober 2006

Mångmiljonsatsning på njurforskning i Västsverige

Det medicintekniska företaget Gambro satsar ett mångmiljonbelopp på njurforskning tillsammans med Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska akademin. De tre samarbetsparterna signerade avtalet under högtidliga former idag.

Gambro AB är ett globalt företag med ledande ställning inom njursjukvård.
– Två övergripande mål driver vår långsiktiga partnerskapssatsning i Västra Götaland. Vi kan tillsammans med erfarna sjuksköterskor, läkare och forskare skapa lösningar som förbättrar dialyspatienternas livskvalitet. Samtidigt är vår förhoppning att vi kan bidra till att svensk njursjukvård ligger i framkant globalt, säger Ulf Lindahl, försäljningsdirektör vid Gambro Sverige.

För Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska akademin innebär satsningen ett fördjupat samarbete för patienternas bästa.
– Vi hälsar med tillfredställelse det trepartssamarbete som nu inleds, detta mot bakgrund av Gambros globala roll som ett högkvalitativt företag verksam inom njurmedicin och särskilt dialysvården, säger Nils Crona, områdeschef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Forskare, läkare och andra experter inom företag, sjukhus och universitet ska tillsammans studera hur filtrationsbarriären i njurarna fungerar på detaljnivå. Forskningen bedrivs på alla nivåer: i cellodling, i djurstudier och i kliniska studier.

Varje dag silas 180 liter vätska genom det filter i njuren som kallas den glomerulära barriären och som består av en miljon små kärlnystan. Genom det täta samarbetet mellan Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset kan läkarna ta ut några extra kärlnystan för analys när de tar ett vävnadsprov från patienter.
– Vi kan ta tre njurbiopsier istället för de normala två. Den tredje biopsin analyserar vi med en molekylärbiologisk teknik som ytterst få kan använda, säger Börje Haraldsson, professor i njurmedicin vid Sahlgrenska akademin.

Målet är att forskningen ska leda till både ny diagnostik och behandling.
– Nästan alla njursjuka har spår av äggvita i urinen. Om vi visste hur vi kan skapa ett perfekt filter som släpper igenom salt, gifter och vatten men inte äggvita kunde vi förbättra de behandlingar som finns och kanske också hitta nya sätt att hjälpa njursjuka, säger Börje Haraldsson.

Regeringen satsar nu stort på denna typ av samarbete mellan universitet och näringsliv. 175 miljoner från statens kassa ska investeras för att förstärka konkurrenskraften och höja kompetensnivån inom bland annat medicinteknikindustrin.
– Detta samarbete ligger helt i linje med regeringens satsning. Vår ambition är att den västsvenska njurforskningen också ska bli en del av den statliga satsningen, säger Börje Haraldsson.

Kontaktinformation
För mer information om samarbetsavtalet kontakta:
Börje Haraldsson, professor i njurmedicin vid Sahlgrenska akademin, telefon: 031-342 70 86, 070-722 20 09, e-post: borje.haraldsson@sahlgrenska.gu.se
Nils Crona, områdeschef vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon: 031-342 10 00, nils.crona@vgregion.se
Ulf Lindahl, ansvarig chef för Gambro Svenska, telefon: 046-16 90 00, e-post: ulf.lindahl@gambro.com
Axel Sjöblad, Country Manager Nordic Countries, telefon: 046-16 90 00, e-post: axel.sjoblad@gambro.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera