Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 oktober 2006

KIs rektor expert åt EU-kommissionen

EU-kommissionen har utsett Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet, att ingå i den expertgrupp som ska ta fram EUs strategi för konkurrenskraftiga forskningsmiljöer de kommande sex åren. Målet är bland annat att öka intresset för forskning och innovation bland unga europeer för att på det sättet skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt i framtiden.

Arbetet är kopplat till sjunde ramprogrammet och den överenskommelse som gjordes i samband med EU-toppmötet i Lissabon 2000, där medlemsländernas regeringar pekade ut forskning och högre utbildning som en viktig väg till en god socioekonomisk utveckling. Expertgruppen fungerar som ett fristående rådgivande organ till EU-kommissionären Janez Potočnik.

– Det här är ett oerhört viktigt uppdrag som ger mig en chans att på allvar påverka utvecklingen i de frågor jag brinner för. Jag tror också att jag med min position som rektor för ett världsledande universitet kan bidra med användbar kunskap i expertgruppens arbete, säger Harriet Wallberg-Henriksson.

Expertgruppen har som uppgift att fokusera på följande:
• Effektiva sätt att motivera unga människor att engagera sig i frågor som rör forskning och vetenskaplig utveckling.
• Vägar för att sprida och anpassa ny kunskap till lokala förhållanden i medlemsländerna så att forskningen kommer Europas befolkning till nytta på bästa sätt.
• Underlätta samverkan mellan formell och informell kompetens inom det vetenskapliga området.
• Se över karriärvägarna för unga forskare.


Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Kontaktinformation
Ytterligare frågor, kontakta:
Pressekreterare Katarina Sternudd, Karolinska Institutet
Tfn: 08-524 838 95, 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera