Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 oktober 2006

Den nya arbetsdelningen – Arbetslivsforum 2006

Hur förändras jobben på den svenska arbetsmarknaden? Det är temat på den årliga arbetslivskonferensen i Växjö, den 24-25 oktober, som samlar forskare och praktiker till diskussion kring den nya arbetsdelningen.

Vad händer med jobben på en globaliserad arbetsmarknad? Minskar antalet lågkvalificerade jobb i Sverige? Ökar kraven på alla anställda i arbetslivet lika mycket? Hur kan utanförskapet brytas? Vad vet vi om diskriminering i rekryteringsprocessen? Det är några av de frågor som årets Arbetslivsforum tar upp. Den engelske ekonomen Francis Green, författare till boken Demanding Work. The paradox of Job Quality in the Affluent Economy, deltar tillsammans med några ledande svenska forskare och representanter från arbetsmarknad och arbetsliv.

– Matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft är viktig. Det är även kunskapen om vad som händer med arbetets innehåll och kompetensnivå på en internationaliserad arbetsmarknad, säger Kenneth Abrahamsson, programchef på Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.

Det här är den femte årliga konferensen om arbetslivet. Syftet med konferenserna är att ge praktiker möjlighet att ta del av aktuella forskningsresultat och ge forskarna synpunkter på forskningsresultat och hur praktiskt användbara de är. Arbetslivsforum arrangeras av forskningsråden FAS och VINNOVA samt Växjö universitet i samverkan med Arbetslivsinstitutet, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) och Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
(Svenska ESF-rådet).

Datum och plats: 24-25 oktober 2006, Växjö universitet.
www.vxu.se/ehv/arbetslivsforum

Media är välkomna att följa konferensen.

För anmälan och praktiska frågor kontakta:
Erik Sellström, Ekonomihögskolan Växjö universitet, tfn 0470-70 88 88

Ytterligare information:
Kenneth Abrahamsson, programchef
Tfn: 08-775 40 91, mobil: 070-546 83 53.
E-post: kenneth.abrahamsson@fas.se

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd. ___________________________________________________________________________

Kontaktinformation
Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)
Postadress: Box 2220, 103 15 Stockholm, tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se
www.fas.se
Org.nr: 202100-5240

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera