Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2006

Ny undersökningsmetod minskar risker och obehag för hjärtpatienter

En ny metod för att upptäcka syrebrist i hjärtmuskeln fungerar lika bra som andra metoder men innebär mindre risker och obehag för patienten. Det visar en ny avhandling av Petri Gudmundsson, som är den förste som disputerar i biomedicinsk laboratorievetenskap vid fakulteten Hälsa och samhälle på Malmö högskola.


Petri Gudmundsson har i sin avhandling jämfört en ny metod inom ekokardiografin (ultraljudsundersökning av hjärtat) med andra beprövade belastningstester på patienter med känd eller misstänkt kranskärlssjukdom, en av de största dödsorsakerna i västvärlden. Studierna visar att den nya metoden kan bli ett bra alternativ.

Syrebrist (ischemi) i hjärtmuskeln uppkommer genom att inte tillräckligt med syreförande blod når ett eller flera områden av hjärtmuskeln, vanligen på grund av förträngningar i hjärtats kranskärl. Utvärdering av ischemi i hjärtmuskeln genom olika typer av belastningstester rekommenderas för optimal behandling av patienter med misstänkt sjukdom i hjärtats kranskärl. De tester som används mest idag är arbets-EKG, isotopundersökning (SPECT) och stress-ekokardiografi. Genom testerna jämförs genomblödningen (perfusionen) i hjärtmuskeln vid maximal belastning och vila och hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig (kontraktionsförmåga) i arbete och vila.

En kombination av ny ultraljudsteknik och kontrastmedel, RTP-ASE, som introducerats inom ekokardiografin, har gjort det möjligt att samtidigt bedöma genomblödningen i hjärtmuskeln och dess kontraktionsförmåga. RTP står för realtids perfusion och ASE för adenosin-stress-ekokardiografi.
– Resultaten i min avhandling visar att bedömning av syrebrist i hjärtmuskeln genom visuell tolkning av RTP-bilder är lika tillförlitlig som den redan erkända SPECT-undersökningen.
– RTP-ASE-metoden har många fördelar. Radioaktiv strålning används inte, som vid SPECT. Den är snabbare och mindre obehaglig för patienten än “vanlig” stress-ekokardiografi. Och den är mer noggrann än arbets-EKG, säger Petri Gudmundsson.

En bedömning genom kvantitativ analys av RTP-bilderna visade inte lika god överensstämmelse och kan därför inte rekommenderas för kliniskt bruk idag.
– Men genom den tekniska utvecklingen kan dessa problem säkert snart lösas, säger Petri Gudmundsson.

Apparaturen som används vid ultraljudsundersökningar är förhållandevis billig och finns på de flesta sjukhus. Därför finns det enligt Petri Gudmundsson goda möjligheter att sprida RTP-ASE-metoden.
– Det skulle göra det enklare att både diagnostisera ischemi och friskriva patienter med bröstsmärtor. Metoden ger ett bra alternativ till de metoder som används idag. Men det behövs utbildning av personal (biomedicinska analytiker och läkare) och jag hoppas att mina kolleger och jag kan hjälpa till med detta, säger han.

Petri Gudmundsson disputerar på sin avhandling lördag 21 oktober kl 10 i aulan på fakulteten Hälsa och samhälle, ingång 49, Universitetssjukhuset MAS, Malmö. Opponent är professor Kenneth Caidahl, Karolinska Institutet, Stockholm. Avhandlingens titel är “Detection of myocardial ischemia using real-time myocardial contrast echocardiography” (Diagnostisering av syrebrist i hjärtmuskeln med hjälp av kontrastförstärkt ultraljudsundersökning av hjärtmuskelns genomblödning).

Petri Gudmundsson är den förste som disputerar i biomedicinsk laboratorievetenskap vid Hälsa och samhälle. Han är också verksam som biomedicinsk analytiker vid kardiologiska klinikens eko-laboratorium vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Petri Gudmundsson, petri.gudmundsson@skane.se eller tel 0736-49 07 45.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera