Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2006

Ny teknik i vården: Skynda långsamt!

Nya tekniker i sjukvården införs ibland utan hänsyn till behovet, och utan att konsekvenserna undersökts tillräckligt. Det kan medföra att verkningslösa eller till och med skadliga innovationer kan ta sig in på marknaden. Ett färskt exempel är den läkemedelsstent som ska hålla kranskärlen öppna men samtidigt visat sig öka risken för hjärtinfarkt.

I en ny avhandling vid Linköpings universitet granskas hur medicintekniska innovationer uppstår, sprids och används – från en första produktidé via uppfinning, utveckling, och försäljning till en slutlig användning i rutinmässig vård.

Doktoranden Kerstin Roback vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) konstaterar att teknisk utrustning och produkter inte alltid används optimalt i den svenska sjukvården. Samtidigt som vissa teknologier införs på bristfälliga grunder förekommer det att andra, bevisat fördelaktiga, inte används i den utsträckning som är befogat.

Sjukvårdens införanderutiner kan förbättras och utbildningsresurserna ökas för att beslutade förändringar verkligen ska bli genomförda. Det är också viktigt att nya teknologier inte införs i snabbare takt än att sjukvårdssystem och personal hinner anpassa sina rutiner till förändringarna, så att man har möjlighet att integrera det nya i vårdarbetet.

Ett stort antal nya medicintekniska produkter marknadsförs årligen. Somliga sprids snabbt, medan andra har svårt att få acceptans inom sjukvården. Spridningstakten bestäms inte enbart av medicinska fördelar, utan ett stort antal faktorer samverkar – till exempel rådande kompetens och medicinsk praxis, konkurrens, sociala kontakter, prestige, normer och värderingar. Marknadsföringen liksom kommunikationen mellan tillverkare, säljare och sjukvård har också stor betydelse.

Syftet med forskningen är att med hjälp av en teoretisk modell kunna studera och påverka innovationernas väg in i hälso- och sjukvården och att verka för en balanserad introduktion av nya teknologier med långsiktiga behandlingsfördelar, samtidigt som samhällsekonomin gynnas.


Avhandlingen Medical device innovation – the integrated processes of invention, diffusion and deployment läggs fram torsdag 2 november kl 9.00 i aulan, Hälsans hus, Universitetssjukhuset, Linköping. Opponent är professor Stuart S. Blume, Amsterdam.

Kontaktinformation
Kerstin Roback 013-224997, 073-6487335, kerstin.roback@ihs.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera