Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2006

Kostsamt att vänta med högre utbildning

Den som väntar med att börja på universitet eller högskola får lägre lön efter studierna. Det tar åtminstone tio år innan den som skjuter upp sina studier ett år kommer ikapp jämförbara individer lönemässigt visar en ny rapport från IFAU.

För varje års uppehåll mellan gymnasiet och högre studier blir lönen lägre. I 30-årsåldern är skillnaderna ungefär 3 procent per uppskjutet år för att sedan sjunka tills de försvinner i 40-årsåldern. Två års uppehåll efter avslutat gymnasium är förknippat med en minskning av livsinkomsten med en halv årslön för en 40-åring.


Uppskjuten utbildning ger sämre löneutveckling
Arbetslivserfarenhet som skaffats före högskolestudierna höjer inte lönen på samma sätt som erfarenhet som skaffats efter utbildningen. Eftersom de som börjar sina studier senare också avslutar sina studier senare hamnar de därmed efter i löneutvecklingen under en lång tid. Först i 40-årsåldern är skillnaderna i erfarenhet så små att löneskillnaderna inte längre är statistiskt säkerställda.


Jämförelser mellan personer med samma inriktning
Studien bygger på registeruppgifter för alla personer födda 1958-72 med avslutade studier från svenska universitet eller högskolor. Personernas inkomster och löner följs som längst upp till 44 års ålder. Resultaten baseras på jämförelser mellan olika personer med samma utbildningsinriktning. Det innebär att vi t ex jämför jurister som börjar tidigt med jurister som börjar senare, ekonomer som börjar tidigt med ekonomer som börjar senare, och på motsvarande sätt för alla andra inriktningar inom högskoleväsendet. De statistiska modellerna rensar dessutom bort skillnader som beror på gymnasiebetyg, kön, bostadsregion och familjebakgrund.


Rapport 2006:10 “Utbildning nu eller senare? Inkomsteffekter av uppskjuten högskoleutbildning” är skriven av Bertil Holmlund, Uppsala universitet, Qian Liu, Uppsala universitet och Oskar Nordström Skans, IFAU. Rapporten är en sammanfattning av IFAU:s Working paper 2006:11.

Kontaktinformation
Vill du veta mer, kontakta Oskar Nordström Skans på telefon: 018-471 70 79 eller via e-post: oskar.nordstrom_skans@ifau.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera