Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2006

Färre överviktiga flickor men många barn väger ändå för mycket

Mellanstadieelever i Göteborg väger betydligt mer idag än för tjugo år sedan, men de senaste åren verkar viktökningen bland tioåringar ha stannat av. Under 2000-talet har andelen överviktiga flickor till och med minskat. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin.

Studien genomfördes med hjälp av skolhälsovården i Göteborg. I studien jämförs elever som började i fjärde klass höstterminerna 1984, 2000 och 2004. Totalt ingår journaler för 13 000 skolbarn, där skolsköterskan antecknat längd, vikt, ålder och kön.

Resultaten visar att barnen i Göteborg väger betydligt mer idag än för tjugo år sedan. Dubbelt så många barn är överviktiga och fetma har blivit mellan tre och fyra gånger så vanligt bland mellanstadiebarnen.
– Det är många olika faktorer i barnens miljö som dramatiskt förändrats de senaste decennierna och som har lett till viktökningen. Föräldrarnas arbetsliv har förändrats och det har medfört andra matvanor. Familjerna äter oftare framför TV:n eller ute och barnen rör mindre på sig, säger Lauren Lissner, professor i epidemiologi vid Sahlgrenska akademin.

Sedan år 2000 verkar barnens totala viktökning ha stannat av. Resultaten visar att övervikt och fetma var lika vanligt bland tioåriga pojkar år 2000 som år 2004. Drygt 17 % av pojkarna vägde då för mycket. Under samma period minskade andelen överviktiga flickor från knappt 20 % till strax under 16 %.
– En teori är att tjejerna varit mer mottagliga för den allmänna överviktsdebatten och att det är därför vi ser en minskning hos flickorna men inte hos pojkarna. Skillnaden mellan könen kan också förklaras av olika fritidsvanor, säger näringsfysiologen Agneta Sjöberg.
Andelen underviktiga ökade inte under perioden.

Trots att övervikten minskat de senaste åren var de överviktiga flickorna år 2004 ändå betydligt fler än 1984.
– Även om vi ser en positiv förändring för flickorna är det inte säkert att det är ett trendbrott. Vi måste avvakta och se om minskningen håller i sig. Det kan också röra sig om en tillfällig fluktuation i fetmaepidemin, säger Agneta Sjöberg.

En aktuell studie om barnfetmans utveckling i Stockholm visar liknande resultat som studien i Göteborg.
– Att Stockholmsstudien ger samma bild av barnfetmans utveckling stödjer våra resultat i Göteborg, säger Lauren Lissner.
Studien i Stockholm är utförd vid Centrum för folkhälsa vid Stockholms läns landsting och Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Medicine doktor Agneta Sjöberg, telefon: 031-773 68 50, e-post: agneta.sjoberg@allmed.gu.se
Professor Lauren Lissner, telefon: 031-773 68 47, e-post: lauren.lissner@medfak.gu.se
Professor Kerstin Albertsson-Wikland, telefon: 031-343 51 65, e-post: kerstin.albertsson-wikland@pediat.gu.se
Staffan Mårild, överläkare vid Drotting Silvias barn- och ungdomssjukhus, telefon: 031-343 60 84, e-post: staffan.marild@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera