Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 oktober 2006

Oväntade resultat om nervsystemets utveckling

Per-Henrik Edqvist har under sitt avhandlingsarbete karakteriserat den molekylära utvecklingen av ögats näthinna i syfte att förstå hur nervsystemet bildas. Han har kommit fram till flera oväntade resultat som kan bli viktiga för framtida behandlingar för skador i nervsystemet. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 20 oktober.

I ögats näthinna, som är en del av centrala nervsystemet, tar synintrycken sin första form. Näthinnan består av fotoreceptorer, samt flera olika specialiserade nervceller som i olika nätverk samordnar intrycken från de ljuskänsliga fotoreceptorerna innan informationen skickas vidare till hjärnan.

Per-Henrik Edqvist har studerat hur näthinnans komplexa struktur av specialiserade celler bildas från ett mindre antal näthinnestamceller under kycklingens fosterutveckling. Framför allt har han studerat hur en av näthinnans specialiserade celltyper, de så kallade horizontalcellerna, bildas och mognar ut. Deras uppgift är att ta emot och integrera information från ett stort antal fotoreceptorer, och de finns i minst två funktionellt olika typer.

– Vi har karaktäriserat den molekylära utvecklingen av dessa olika horizontalcelltyper i syfte att bättre förstå hur nervsystemet bildas, förklarar Per-Henrik Edqvist.

Han visar att de olika typerna mycket tidigt i utvecklingen får sin bestämda roll, vilket strider mot vissa vedertagna modeller för näthinnas utveckling. De bildas dessutom inte samtidigt utan efter varandra, och genomgår under utvecklingen en högst oväntat cellvandring från födelseplatsen till deras slutgiltiga position i näthinnan.

– Att de vid olika tidpunkter vandrar in i eller iväg från signaler som kan påverka deras fortsatta utveckling kan vara den mekanism som styr dem mot olika utvecklingslinjer, säger Per-Henrik Edqvist.

Avhandlingen ökar kunskapen för hur centrala nervsystemet bildas under fosterutvecklingen, och därmed förståelsen kring hur rubbningar i hjärnan och synsystemet kan uppstå och förhindras.

– Genom att förstå dessa mekanismer hoppas vi en dag kunna använda stamceller för att skapa reservdelsceller som kan ersätta skadade eller döda nervceller i näthinnan.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Per-Henrik Edqvist, 018-471 49 42, 070-615 93 25, e-post: Per-Henrik.Edqvist@neuro.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera